Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) 7.500 m2’lik alan üzerine kurulu, oldukça gelişmiş teknolojiye sahip bir tesistir. Tesisin tasarımı, üniversitenin bilgiden, sosyal ve ekonomik katma değer yaratma ve toplum içinde bilgiyi yayma şeklindeki stratejik vizyonuna uygun olarak eğitim ve araştırma uygulamaları arasında etkin ve oldukça işlevsel bir entegrasyon sağlamaktadır.

Uygulamalı araştırmalara verilen önem doğrultusunda, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (FENS) öğretim üyeleri çok disiplinli nanoteknoloji üzerine yeni bir araştırma merkezi kurmak için 2009 yılında güçlerini birleştirdi.

SUNUM, Devlet Planlama Teşkilatı ve Sabancı Vakfı tarafından sağlanan 35 Milyon USD ile geliştirilmiştir ve Ocak 2012’de faaliyete geçmiştir. Merkez, FENS’in mevcut araştırma altyapısına değerli katkılar sağlamaktadır.

Merkez, araştırmacıları gelişmiş materyaller, nano-biyo-teknoloji, nano-elektronik, mikro-nano akışkanlar, mikro-nano-elektromekanik sistemler ve nano-mühendislik alanlarını kapsayan uzmanlıkla buluşturan oldukça etkili multidisipliner araştırma programları yürütmektedir.