• Mikro ve Nanofabrikasyon Laboratuvarı ve Temiz Oda
  • Ölçme, Karakterizasyon / Görüntüleme
  • Malzemeler Sentezi ve Üretimi
  • Enerji geri dönüşüm ve biriktirme sistemleri
  • Nanoelektronik ve Nanogenetik
  • Moleküler Biyoloji
  • Yüksek performanslı bilgi-işlem
  • Mikrosistemler Test Laboratuvarı ve Yankısız Oda
  • Nanomalzemeler, Enerji Depolama ve Çevre
  • Enerji ve Yüzey Kimyası
  • Mikroakışkanlar ve Mikrotermal Sistemler