Temel Değerler

Temel Değerler

Akademik özgürlük ve odaklanmış araştırma dengesi
Araştırmacıların çok disiplinliyetiştirilmesinin teşviki
Tüm kullanıcıların erişilebilirliği
Akademi ve endüstri arasında etkili bir arayüz
Çok disiplinli ve disiplinler arası bir yaklaşım
Toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler
Sosyo-ekonomik katma değere sahip çıktılarayol açan araştırma sonuçları
Önde gelen ulusal bir araştırma ve uygulama merkezi
Uluslararası bir mükemmelliyet merkezi