Vizyon & Misyon

Vizyon
  • Nanoteknolojide bilgi üreten ve değer katan bir Türkiye

  • Misyon
  • Çok disiplinli ve disiplinler arası araştırma ve gelişme çalışmalarında mükemmelliyet merkezi olmak.
  • Toplumsal zorluklara küresel nano-teknolojik çözümler üretmek.
  • Araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesiyle sosyo-ekonomik katma değer yaratmak.
  • Taraflar ile uzun süreli stratejik ortaklıklar kurarak sinerji yaratmak.
  • Yüksek kapasiteli araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunmak.