NANOSİS Odak 1 Buluşması

Nano Open : Kültürel ve Ekonomik Açıdan Zeytin, (Gözümüzden Kaçanlar)– Dr. Zeynep Delen Nircan
28 February 2019
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
22 March 2019

NANOSİS Odak 1 Buluşması

NANOSIS Tubitak 1004 Programı kapsamındaki 1. odak grup çalışmasında 26 Şubat 2019 tarihinde, akademisyenler ve sanayici kuruluşlarından temsilcilerle fuaye alanımızda bir araya geldik.