Açık Pozisyonlar

Anasayfa > İnsan Kaynakları > Açık Pozisyonlar
İletişim Sorumlusu

SUNUM bünyesinde çalışmaların toplumsal etkisini artırabilmek için görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip “İletişim Sorumlusu” aranmaktadır.

 • Üniversitelerin İletişim Fakültelerinden mezun,
 • Kendi alanında en az 2 yıl tecrübesi bulunan,
 • Güncel mesleki gelişmeleri takip eden,
 • Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli, yazım kurallarını bilen ve yazı dilini etkin kullanabilen,
 • Web sitesi ve sosyal medya hesapları için içerik geliştirebilecek,
 • Raporlama, planlama, etkinlik ve organizasyonda iş takip ve koordinasyon becerisi olan ,
 • İngilizce bilen,
 • Çözüm odaklı ve ekip çalışmasına yatkın,
 • Öğrenmeye meraklı, güler yüzlü, enerjik ve sabırlı, kurumsal kültüre sahip, pozitif ve yapıcı,
 • Disiplinli ve programlı çalışabilen, proaktif,
 • Analitik düşünme ve problem çözme becerileri gelişmiş, 
 • MS Office programlarına hakim,
 • İstanbul’da ikamet eden/edebilecek,
 • Askerlik ile ilişiği olmayan (erkek adaylar için),

İŞ TANIMI

 • Çalışmaların toplumsal etkisinin arttırılması için tanıtım ve iletişim stratejisinin oluşturulmasına, uygulama planlarının yapılmasına ve ilgili tüm tarafların sürece etkin bir şekilde dahil olmasının sağlanmasına destek olunması,
 • Hedef kitlelerin beklenti, algı, memnuniyet vb. parametrelerini ölçmeye yönelik araştırmalarının yapılmasının ve/veya ikincil kaynaklardan elde edilmesinin sağlanması,
 • SUNUM’un dijital pazarlama iletişimi stratejileri doğrultusunda merkez websiteleri ve sosyal medya vb. kanallardaki kurumsal hesapların içeriklerinin üretilmesi, etkileşime devam eder bir durumda olmasının, alınan tepkilerin doğru bir şekilde yorumlanmasının ve yönetilmesinin sağlanması,
 • SUNUM’un kurumsal kimliğine uygun basılı dokümanları ve  duyurular, posterler için  grafik çalışmaları ve görseller ile tanıtım filmi, lansman filmi, sosyal medyaya özel kısa filmler gibi dijital materyellerin oluşturulması konularında ilgili hizmet sunucular  (tasarım ve iletişim ajansları vb) ile koordinasyonun sağlanmasına destek olunması,
 • SUNUM’un kurumsal tanıtımında işbirliğine gidilecek kişi/kişiler, etkinlik-organizasyon şirketleri, pazarlama ve iletişim alanında çözümler sunan teknoloji şirketleri vb. üçüncü taraflara ait ilişki geliştirme, demo alma, seçim, satınalma, sözleşme yapılması süreçlerin yönetilmesine destek olunması,
 • SUNUM stratejik hedefleri kapsamında işbirlikleri oluşturulması, iş geliştirme, ticarileştirme gibi farklı amaçlara yönelik düzenlenen ve/veya katılınan ulusal ve uluslararası etkinliklerde SUNUM hazırlıklarının (programın oluşturulması, tanıtım malzemelerinin hazırlanması, ikramlar, stand giydirme vb ) oluşturulması ve süreçlerin yürütülmesi,
 • Gerekli etkinliklerin kaydının alınması ve etkinlik sonrasında düzenlemeler yapılarak SUNUM Youtube kanalında yayınlanmasının sağlanması,
 • Yönetim Kurulu bilgi notları, faaliyet raporları, dönemsel ve yıllık performans raporlarının hazırlanması süreçlerine destek verilmesi,  

Görev yeri Tuzla’daki Sabancı Üniversitesi kampüsünde yer alan Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)’dir.

Sabancı Üniversitesi eğitimde ve işe alımda fırsat eşitliği ve eşit davranış ilkesini benimsemiştir. Üniversitemiz; eğitim programları, öğrenci kabul süreçleri ve işe alım prosedürleri, burs imkanları ve Üniversite’nin sponsor olduğu tüm programlarda herkese cinsiyet, din, uyruk ve etnik köken, ırk, deri rengi, engellilik, dış görünüş, medeni hal veya ailevi durum, cinsel yönelim, yaş veya siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin saygı göstermeyi savunur. 

Bu ilana Kariyer.net üzerinde de başvurabilirsiniz. https://www.kariyer.net/is-ilani/sabanci-universitesi-kurumsal-iletisim-sorumlusu-3759751?utm_source=other&utm_medium=share&utm_campaign=ats

Proje Destekli Araştırmacı

SUNUM'da yürütülen TÜBİTAK 1004 programı kapsamında finanse edilen bir projede görev almak üzere aşağıdaki niteliklere sahip “Proje Destekli Araştırmacı” arıyoruz:

 • Kimya, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya ilgili alanda doktora derecesi
 • Kimyasal sentez konusunda deneyim
 • NMR, FTIR, UV-Vis, SEM, DLS, TGA gibi karakterizasyon tekniklerinde deneyim
 • Kimya ve malzeme bilimi alanında bilgi birikimi
 • Araştırma, veri toplama, yorumlama ve bilimsel yazım konularında yüksek etik ilkelere sahip
 • Bağımsız veya gruplar halinde çalışabilme becerisine sahip
 • Kendini motive eden, pozitif, enerjik, yaratıcı ve sürekli öğrenmeye hevesli
 • Analitik düşünen, sonuç odaklı, detaylı planlama ile hızlı aksiyon alabilme yeteneğine sahip
 • Güçlü iletişim becerileri (yazılı, sözlü ve sunum)
 • İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisi

Sorumluluklar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdaki gibidir:

 • Projede özellikle lignin modifikasyonu ve lignin bazlı mikropartiküllerin hazırlanması konusunda deneysel çalışmalar yürütmek
 • Geliştirilen malzemelerin NMR, FTIR, UV-Vis, SEM, DLS, TGA veya diğer analitik teknikler kullanılarak karakterizasyonu
 • Sonuçların değerlendirmesi ve raporlanması
 • Her 6 ayda bir ilerleme raporları hazırlanması
 • Diğer grup üyeleriyle iş birliği yapılması
 • Lisansüstü öğrencilerin yetiştirilmesine destek vermek

Başvuru için detaylı özgeçmiş ve ön yazı ile seraphayat@sabanciuniv.edu adresinden Dr. Serap Hayat Soytaş ile iletişime geçebilirsiniz.

Görev yeri Tuzla’daki Sabancı Üniversitesi kampüsünde yer alan Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)’dir.

Sabancı Üniversitesi eğitimde ve işe alımda fırsat eşitliği ve eşit davranış ilkesini benimsemiştir. Üniversitemiz; eğitim programları, öğrenci kabul süreçleri ve işe alım prosedürleri, burs imkanları ve Üniversite’nin sponsor olduğu tüm programlarda herkese cinsiyet, din, uyruk ve etnik köken, ırk, deri rengi, engellilik, dış görünüş, medeni hal veya ailevi durum, cinsel yönelim, yaş veya siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin saygı göstermeyi savunur. 

İş Geliştirme Mühendisi

GENEL NİTELİKLER

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), ülkemizin önceliklerine göre belirlenmiş olan ileri teknoloji alanlarında sanayi Ar-ge merkezleri, üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ile tematik ve rekabet öncesi işbirlikleri oluşturmak üzere kurulmuş ve 2017 yılında Kalkınma Bakanlığından Yeterlilik belgesini alarak 6550 sayılı Kanun kapsamında "Ulusal Araştırma Altyapısı" olmaya hak kazanmış bir ileri tematik araştırma merkezidir.

Küresel rekabette yardımcı, katma değerli, ihtiyaç esaslı özgün teknoloji ve ürünler geliştirmeyi, özellikle ilgili alanların sektörlerinde geleceğin teknoloji öncülerini yetiştirmeyi, öncü teknoloji şirketleri, korunmuş fikri mülkiyetler ve patentler yaratmayı, akademik ve sektör paydaşlarına kesintisiz hizmet veren bir arayüz kurumu olarak faaliyetler göstermeyi hedef edinmiştir.

SUNUM bünyesinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip “İş Geliştirme Mühendisi” aranmaktadır.

 • Üniversitelerin Mühendislik (kimya, fizik, malzeme, elektrik-elektronik, makine veya biyomühendislik) bölümlerinden mezun,
 • Kendi alanında en az 3 yıl tecrübesi bulunan,
 • Sektör trendlerine hakim ve bu konuda network sahibi,
 • Bütçe hazırlama ve pazarlama konularında tecrübeli,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Kurumsal kültüre sahip, pozitif ve yapıcı,
 • Risk ve fırsat değerlendirmesini iyi yapabilen,
 • İş takip ve koordinasyon becerisi olan, disiplinli ve programlı çalışabilen, proaktif,
 • Analitik düşünme ve problem çözme becerileri gelişmiş,
 • Yeniliklere açık, etkin iletişim, planlama ve organizasyon, sonuç odaklılık becerilerine sahip,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • MS Office programlarına hakim,
 • İstanbul’da ikamet eden/edebilecek,
 • Askerlik ile ilişiği olmayan (erkek adaylar için),

İŞ TANIMI

 • Merkezin iş geliştirme ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek,
 • Mevcut pazarlardaki müşterilerin ihtiyaç/beklentilerini tanımlamak, bu doğrultuda mevcut ürün/hizmetlerin geliştirmesini veya yeni ürün/hizmetleri oluşturulmasını sağlamak,
 • Yeni pazarlar keşfetmek,
 • Mevcut/yeni pazarlarda bulunan rakip faaliyetlerini izlemek ve analiz etmek, bu doğrultuda kurumun satış ve pazarlama stratejisini oluşturmak,
 • Stratejik hedefler doğrultusunda yeni projelerin oluşturulmasını sağlamak veya yerli veya yabancı firma, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla ortak projeler başlatılmasını sağlamak, 
 • Ürün/hizmetin maliyet bilgilerini teknik birimden alarak ürün/hizmetin fiyatlarını hazırlayarak fiyat kataloğunu oluşturmak, 
 • Müşteri sözleşmeleri ile gizlilik anlaşmalarının müzakere edilmesi ve sonuçlandırılması süreçlerine destek vermek,
 • Merkezde yürütülen projeler/hizmetlerin bütçelerini takip etmek ve yöneticisine raporlamak,

Pozisyonla ilgilenen kişilerin detaylı özgeçmişlerini İş Geliştirme Mühendisi başlığı ile sunum@sabanciuniv.edu adresine göndermesini önemle rica ederiz.

Görev yeri Tuzla’daki Sabancı Üniversitesi kampüsünde yer alan Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)’dir.

Sabancı Üniversitesi eğitimde ve işe alımda fırsat eşitliği ve eşit davranış ilkesini benimsemiştir. Üniversitemiz; eğitim programları, öğrenci kabul süreçleri ve işe alım prosedürleri, burs imkanları ve Üniversite’nin sponsor olduğu tüm programlarda herkese cinsiyet, din, uyruk ve etnik köken, ırk, deri rengi, engellilik, dış görünüş, medeni hal veya ailevi durum, cinsel yönelim, yaş veya siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin saygı göstermeyi savunur. 

TEM Uzmanı

TEM (Transmission Electron Microscopy) Specialist

SUNUM is a Nanotechnology Research and Application Centre hosted by Sabancı University, Istanbul, Turkey. It is one of four Centers in the country that have recently been granted a special endorsement by the Turkish Ministry of Development as a National Research Centre of Excellence.

Its research focus is the intersection of four vertical thematic areas; namely, Life Sciences, Energy, Food & Agriculture, Water & Environment with the horizontal theme of Nanomaterials and Nanosystems.

SUNUM's mission is to excel as a Centre of Excellence for multidisciplinary and cross-disciplinary Nanotechnology research and development studies, offering global nano-technological solutions to societal challenges, creating socio-economic added-value through commercialisation of research results by exploiting synergies and long-term strategic partnerships with stakeholders while contributing to the training of high caliber researchers. 

Further details about the Center and its research activities can be found at https://www.sunum.sabanciuniv.edu

SUNUM is looking for TEM specialists who will work as a part of a team for the advanced analysis of various samples from different disciplines of science and technology.

Your responsibilities will include, but are not limited to, the following:

 • Prepare TEM specimens
 • Perform daily TEM analysis, specifically high resolution investigations using STEM, EDS and EELS
 • Evaluate and report results for short term and long term projects
 • Communicate with partners from academia and industry

Minimum Qualifications:

 • At least 3 years of TEM operator experience
 • Self-motivated and open for learning
 • Ability to work independently or in groups
 • Experience in creative problem solving and innovative solutions
 • Strong communication skills (written, verbal and presentation)
 • Understanding of materials science, physics, chemistry and biology
 • Experience in electron microscopy laboratory routine
 • Ability to use written and spoken English fluently

Education Requirements:

 • S. in Materials Science and Engineering, Physics, Chemistry or related field
 • S. in Engineering and Natural Sciences is preferred
 • PhD in Engineering and Natural Sciences is preferred

Qualified candidates from all nationalities are invited to apply with a detail curriculum vitae and a cover letter to sunum@sabanciuniv.edu with e-mail subject “TEM Specialist Job Application”.