Açık Pozisyonlar

Anasayfa > İnsan Kaynakları > Açık Pozisyonlar
Teknik Mühendis

SUNUM bünyesinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip “Teknik Mühendis” aranmaktadır.

 • Üniversitelerin mühendislik fakülteleri lisans veya yüksek lisans bölümlerinden mezun,
 • 3 yıl çalışma tecrübesi bulunan,
 • Sürekli iyileştirmeler ve işletme alt yapı sistemleri, IT, bakım-onarım konusunda deneyim sahibi,  
 • Tercihen yazılı ve sözlü olarak iyi derecede İngilizce bilen,
 • MS Office, Autocad ve Solidworks programlarını etkin kullanabilen,
 • İş takip, koordinasyon ve raporlama becerisi olan, disiplinli ve programlı çalışabilen,
 • Proaktif, analitik düşünme ve problem çözme becerileri gelişmiş,
 • Etkin iletişim becerili, takım çalışmasına yatkın, öğrenmeye-gelişmeye ve yeniliklere açık,
 • Planlama ve organizasyon, sonuç odaklılık, etkileme ve ikna etme becerilerine sahip.

İş Tanımı

 • Kurum içinde teknik ve idari altyapılara ait ihtiyaç duyulan yeni sistem kurgulamasını yapmak ve mevcut sistemleri güncellemek,
 • Kurum içinde farklı birimlerce kullanılan yazılım araçlarının bütünselliğini sağlayacak çalışmalar yapmak,
 • Bakım-onarım, doküman yönetimi, proje kurum payı, maliyet düşürme çalışmaları, yeni cihaz ve diğer envanter alımları ve zimmetlenmesi, enerji tüketimi faaliyetlerinin takibi ve kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Aylık KPI ve planlı bakım faaliyetlerini raporlamak ve arşivlemek,
 • Altyapı cihazları bakım ayar talimatlarını hazırlamak,
 • Laboratuvar ve ofis tadilat düzenlerinin autocad ile çizimini yapmak,
 • 5S çalışmalarını yürütmek, iş güvenliği faaliyetlerine destek vermek.

Görev yeri Tuzla’daki Sabancı Üniversitesi kampüsünde yer alan Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)’dir.

Sabancı Üniversitesi eğitimde ve işe alımda fırsat eşitliği ve eşit davranış ilkesini benimsemiştir. Üniversitemiz; eğitim programları, öğrenci kabul süreçleri ve işe alım prosedürleri, burs imkanları ve Üniversite’nin sponsor olduğu tüm programlarda herkese cinsiyet, din, uyruk ve etnik köken, ırk, deri rengi, engellilik, dış görünüş, medeni hal veya ailevi durum, cinsel yönelim, yaş veya siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin saygı göstermeyi savunur.

Bu ilana Kariyer.net üzerinde de başvurabilirsiniz. 

kariyer.net

 

Teknik Personel

SUNUM bünyesinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip “Teknik Personel” aranmaktadır.

 • Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun,
 • Tercihen Hücre Kültürü Laboratuvarında deneyimli,
 • Tercihen Konfokal Mikroskop, PCR, SPR, Kütle Spektroskopisi gibi cihazları etkin kullanabilen,  
 • Etkin iletişim, takım çalışması, planlama, organizasyon, sonuç odaklılık ve analitik düşünme yetkinliklerine sahip,
 • Problem çözme ve müzakere becerileri gelişmiş,
 • Sonuç ve çözüm odaklı çalışmayı tercih eden.

İş Tanımı

 • Sorumlusu olduğu laboratuvar düzeneklerinin/cihazlarının periyodik bakım, kontrol ve kalibrasyonlarını izlemek
 • İç ya da dış hizmetler kapsamında cihazların kullanılması, gerekli test, analiz ve yorumlamaları uzmanlıkları dahilinde yapmak,
 • Sorumlu olunan diğer kullanıcılara açık cihazların eğitim taleplerinin karşılamak, yeni kullanıcıların cihazı güvenli kullanıp kullanmadıklarının takibi ve denetlenmesini sağlamak, 
 • ISG koordinasyonluğunda 5S faaliyetlerine destek vermek, sorumlu olunan laboratuvarlarda atık yönetimi ve kimyasal atık yönetiminin ISG çerçevesinde sağlanmasını sağlamak, kullanıcıları bu hususta denetlemek
 • SUNUM tarafından sunulan test ve analiz hizmetlerinin zenginleştirilmesi ve bu kapsamdaki gelirlerin artırılması için yeni test/metotların ve e-Store ürünlerinin geliştirilmesini sağlamak 
 • Paydaşı olunan proje çalışmalarına destek vermek,
 • SUNUM tanıtım faaliyetleri kapsamında verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek (laboratuvar tanıtımları, fuarlar) gerektiğinde bilimsel etkinliklerde SUNUM temsiliyetini sağlamak,

Görev yeri Tuzla’daki Sabancı Üniversitesi kampüsünde yer alan Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)’dir.

Sabancı Üniversitesi eğitimde ve işe alımda fırsat eşitliği ve eşit davranış ilkesini benimsemiştir. Üniversitemiz; eğitim programları, öğrenci kabul süreçleri ve işe alım prosedürleri, burs imkanları ve Üniversite’nin sponsor olduğu tüm programlarda herkese cinsiyet, din, uyruk ve etnik köken, ırk, deri rengi, engellilik, dış görünüş, medeni hal veya ailevi durum, cinsel yönelim, yaş veya siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin saygı göstermeyi savunur. 

Bu ilana Kariyer.net üzerinden başvurabilir veya detaylı özgeçmişlerinizi “Teknik Personel” başlığı
ile sunum@sabanciuniv.edu adresine iletebilirsiniz.

kariyer.net

kariyer.net

İş Geliştirme Mühendisi

GENEL NİTELİKLER

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), ülkemizin önceliklerine göre belirlenmiş olan ileri teknoloji alanlarında sanayi Ar-ge merkezleri, üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ile tematik ve rekabet öncesi işbirlikleri oluşturmak üzere kurulmuş ve 2017 yılında Kalkınma Bakanlığından Yeterlilik belgesini alarak 6550 sayılı Kanun kapsamında "Ulusal Araştırma Altyapısı" olmaya hak kazanmış bir ileri tematik araştırma merkezidir.

Küresel rekabette yardımcı, katma değerli, ihtiyaç esaslı özgün teknoloji ve ürünler geliştirmeyi, özellikle ilgili alanların sektörlerinde geleceğin teknoloji öncülerini yetiştirmeyi, öncü teknoloji şirketleri, korunmuş fikri mülkiyetler ve patentler yaratmayı, akademik ve sektör paydaşlarına kesintisiz hizmet veren bir arayüz kurumu olarak faaliyetler göstermeyi hedef edinmiştir.

SUNUM bünyesinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip “İş Geliştirme Mühendisi” aranmaktadır.

 • Üniversitelerin Mühendislik (kimya, fizik, malzeme, elektrik-elektronik, makine veya biyomühendislik) bölümlerinden mezun,
 • Kendi alanında en az 3 yıl tecrübesi bulunan,
 • Sektör trendlerine hakim ve bu konuda network sahibi,
 • Bütçe hazırlama ve pazarlama konularında tecrübeli,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Kurumsal kültüre sahip, pozitif ve yapıcı,
 • Risk ve fırsat değerlendirmesini iyi yapabilen,
 • İş takip ve koordinasyon becerisi olan, disiplinli ve programlı çalışabilen, proaktif,
 • Analitik düşünme ve problem çözme becerileri gelişmiş,
 • Yeniliklere açık, etkin iletişim, planlama ve organizasyon, sonuç odaklılık becerilerine sahip,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • MS Office programlarına hakim,
 • İstanbul’da ikamet eden/edebilecek,
 • Askerlik ile ilişiği olmayan (erkek adaylar için),

İŞ TANIMI

 • Merkezin iş geliştirme ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek,
 • Mevcut pazarlardaki müşterilerin ihtiyaç/beklentilerini tanımlamak, bu doğrultuda mevcut ürün/hizmetlerin geliştirmesini veya yeni ürün/hizmetleri oluşturulmasını sağlamak,
 • Yeni pazarlar keşfetmek,
 • Mevcut/yeni pazarlarda bulunan rakip faaliyetlerini izlemek ve analiz etmek, bu doğrultuda kurumun satış ve pazarlama stratejisini oluşturmak,
 • Stratejik hedefler doğrultusunda yeni projelerin oluşturulmasını sağlamak veya yerli veya yabancı firma, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla ortak projeler başlatılmasını sağlamak, 
 • Ürün/hizmetin maliyet bilgilerini teknik birimden alarak ürün/hizmetin fiyatlarını hazırlayarak fiyat kataloğunu oluşturmak, 
 • Müşteri sözleşmeleri ile gizlilik anlaşmalarının müzakere edilmesi ve sonuçlandırılması süreçlerine destek vermek,
 • Merkezde yürütülen projeler/hizmetlerin bütçelerini takip etmek ve yöneticisine raporlamak,

Pozisyonla ilgilenen kişilerin detaylı özgeçmişlerini İş Geliştirme Mühendisi başlığı ile sunum@sabanciuniv.edu adresine göndermesini önemle rica ederiz.

Görev yeri Tuzla’daki Sabancı Üniversitesi kampüsünde yer alan Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)’dir.

Sabancı Üniversitesi eğitimde ve işe alımda fırsat eşitliği ve eşit davranış ilkesini benimsemiştir. Üniversitemiz; eğitim programları, öğrenci kabul süreçleri ve işe alım prosedürleri, burs imkanları ve Üniversite’nin sponsor olduğu tüm programlarda herkese cinsiyet, din, uyruk ve etnik köken, ırk, deri rengi, engellilik, dış görünüş, medeni hal veya ailevi durum, cinsel yönelim, yaş veya siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin saygı göstermeyi savunur. 

TEM Uzmanı

TEM (Transmission Electron Microscopy) Specialist

SUNUM is a Nanotechnology Research and Application Centre hosted by Sabancı University, Istanbul, Turkey. It is one of four Centers in the country that have recently been granted a special endorsement by the Turkish Ministry of Development as a National Research Centre of Excellence.

Its research focus is the intersection of four vertical thematic areas; namely, Life Sciences, Energy, Food & Agriculture, Water & Environment with the horizontal theme of Nanomaterials and Nanosystems.

SUNUM's mission is to excel as a Centre of Excellence for multidisciplinary and cross-disciplinary Nanotechnology research and development studies, offering global nano-technological solutions to societal challenges, creating socio-economic added-value through commercialisation of research results by exploiting synergies and long-term strategic partnerships with stakeholders while contributing to the training of high caliber researchers. 

Further details about the Center and its research activities can be found at https://www.sunum.sabanciuniv.edu

SUNUM is looking for TEM specialists who will work as a part of a team for the advanced analysis of various samples from different disciplines of science and technology.

Your responsibilities will include, but are not limited to, the following:

 • Prepare TEM specimens
 • Perform daily TEM analysis, specifically high resolution investigations using STEM, EDS and EELS
 • Evaluate and report results for short term and long term projects
 • Communicate with partners from academia and industry

Minimum Qualifications:

 • At least 3 years of TEM operator experience
 • Self-motivated and open for learning
 • Ability to work independently or in groups
 • Experience in creative problem solving and innovative solutions
 • Strong communication skills (written, verbal and presentation)
 • Understanding of materials science, physics, chemistry and biology
 • Experience in electron microscopy laboratory routine
 • Ability to use written and spoken English fluently

Education Requirements:

 • S. in Materials Science and Engineering, Physics, Chemistry or related field
 • S. in Engineering and Natural Sciences is preferred
 • PhD in Engineering and Natural Sciences is preferred

Qualified candidates from all nationalities are invited to apply with a detail curriculum vitae and a cover letter to sunum@sabanciuniv.edu with e-mail subject “TEM Specialist Job Application”.