Open Positions

Home > Human Resources > Open Positions
Scholarship for Projects 1505 and 1004

GENEL NİTELİKLER

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), ülkemizin önceliklerine göre belirlenmiş olan ileri teknoloji alanlarında sanayi Ar-ge merkezleri, üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ile tematik ve rekabet öncesi işbirlikleri oluşturmak üzere kurulmuş ve 2017 yılında Kalkınma Bakanlığından Yeterlilik belgesini alarak 6550 sayılı Kanun kapsamında "Ulusal Araştırma Altyapısı" olmaya hak kazanmış bir ileri tematik araştırma merkezidir.

Küresel rekabette yardımcı, katma değerli, ihtiyaç esaslı özgün teknoloji ve ürünler geliştirmeyi, özellikle ilgili alanların sektörlerinde geleceğin teknoloji öncülerini yetiştirmeyi, öncü teknoloji şirketleri, korunmuş fikri mülkiyetler ve patentler yaratmayı, akademik ve sektör paydaşlarına kesintisiz hizmet veren bir arayüz kurumu olarak faaliyetler göstermeyi hedef edinmiştir.

SUNUM bünyesinde görevlendirilmek üzere 1505 ve 1004 projeleri için aşağıdaki niteliklere sahip “Yüksek Lisans ve Doktora Bursiyerleri” aranmaktadır.

 

 •      Üniversitelerin fen ve mühendislik lisans fakültelerinden mezun ve Yüksek Lisans veya Doktora programına devam eden (kimya, fizik, malzeme, elektrik-elektronik),
 •      İyi derecede İngilizce bilen,
 •      Tercihen enerji depolama sistemleri (piller ve süperkapasitörler) ve malzemeleri hakkında tecrübe sahibi,
 •      Analitik düşünme ve problem çözme becerileri gelişmiş,
 •      Yeniliklere açık, etkin iletişim, planlama ve organizasyon, sonuç odaklılık becerilerine sahip,
 •      MS Office programlarına hakim,
 •      İstanbul’da ikamet eden/edebilecek.

 

İŞ TANIMI

 •     Görev alacağı projelerde belirtilmiş olan deneysel çalışmaları iş planına uygun olarak bizzat gerçekleştirmek, sonuçları raporlamak ve projeye özgü rapor taslaklarının oluşturulmasında görev almak,

 

Görev yeri Tuzla’daki Sabancı Üniversitesi kampüsünde yer alan Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)’dir.

Sabancı Üniversitesi eğitimde ve işe alımda fırsat eşitliği ve eşit davranış ilkesini benimsemiştir. Üniversitemiz; eğitim programları, öğrenci kabul süreçleri ve işe alım prosedürleri, burs imkanları ve Üniversite’nin sponsor olduğu tüm programlarda herkese cinsiyet, din, uyruk ve etnik köken, ırk, deri rengi, engellilik, dış görünüş, medeni hal veya ailevi durum, cinsel yönelim, yaş veya siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin saygı göstermeyi savunur. 

 

Bu ilana Kariyer.net üzerinden de başvurabilirsiniz.

https://www.kariyer.net/is-ilani/sabanci-universitesi-yuksek-lisans-ve-doktora-bursiyerleri

Technical Personnel - LignoNANO Project

Technical Personnel - LignoNANO Project

SUNUM is a Nanotechnology Research and Application Centrehosted by Sabancı University, Istanbul, Turkey. It is one of four Centers in the country that have recently been granted a special endorsement by the Turkish Ministry of Development as a National Research Centre of Excellence.

Its research focus is the intersection of four vertical thematic areas; namely, Life Sciences, Energy, Food & Agriculture, Water & Environment with the horizontal theme of Nanomaterials and Nanosystems.

SUNUM's mission is to excel as a Centre of Excellence for multidisciplinary and cross-disciplinary Nanotechnology research and development studies, offering global nano-technological solutions to societal challenges, creating socio-economic added-value through commercialisation of research results by exploiting synergies and long-term strategic partnerships with stakeholders while contributing to the training of high caliber researchers. 

SUNUM is looking for “Technical Personnel” with the following qualifications to take part in a Project funded under the TUBITAK 1004 program at SUNUM: 

 • MS degree in Chemistry, Chemical Engineering, Materials Science and Engineering, or related field
 • PhD degree in the same fields is preferred
 • Experience in chemical synthesis
 • Experience in characterization techniques such as NMR, FTIR, UV-Vis, SEM, DLS, TGA
 • Strong understanding of chemistry and materials science
 • High ethical principles in conducting research, data collection, interpretation and scientific writing
 • Ability to work independently or in groups
 • Self-motivated, positive, energetic, creative, and eager to learn continuously
 • Analytical thinking, result oriented, fast in action with detailed planning
 • Strong communication skills (written, verbal and presentation)
 • Excellent command of written and spoken English.

The responsibilities will include, but are not limited to, the following:

 • Carry out experimental studies in the project specifically on modification of lignin and preparation of lignin based microparticles,
 • Characterization of the developed materials using NMR, FTIR, UV-Vis, SEM

''Sabancı University is committed to the principle of equal opportunity and equal treatment in education and employment. The University respects all individuals without any discrimination of gender, religion, national and ethnic origin, race, color, physical disability, physical appearance, marital or parental status, sexual orientation, age, or political affiliation in the administration of its educational, admission and employment policies, and its scholarship and university-sponsored programs."

You can also apply for this position on Kariyer.net

kariyer.net

Technical Staff

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), ülkemizin önceliklerine göre belirlenmiş olan ileri teknoloji alanlarında sanayi Ar-ge merkezleri, üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ile tematik ve rekabet öncesi işbirlikleri oluşturmak üzere kurulmuş ve 2017 yılında Kalkınma Bakanlığından Yeterlilik belgesini alarak 6550 sayılı Kanun kapsamında "Ulusal Araştırma Altyapısı" olmaya hak kazanmış bir ileri tematik araştırma merkezidir.

Küresel rekabette yardımcı, katma değerli, ihtiyaç esaslı özgün teknoloji ve ürünler geliştirmeyi, özellikle ilgili alanların sektörlerinde geleceğin teknoloji öncülerini yetiştirmeyi, öncü teknoloji şirketleri, korunmuş fikri mülkiyetler ve patentler yaratmayı, akademik ve sektör paydaşlarına kesintisiz hizmet veren bir arayüz kurumu olarak faaliyetler göstermeyi hedef edinmiştir.

SUNUM bünyesinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip “Teknik Personel” aranmaktadır.

 • Üniversitelerin en az ilgili lisans bölümlerinden mezun,
 • SPR ve/veya Kütle Spektroskopisi cihazlarını etkin olarak kullanabilen,
 • Analitik yöntem geliştirme, optimizasyon ve validasyonu konularında deneyim sahibi,
 • Biyobenzer ilaç geliştirme ve/veya analitik karakterizasyon alanında deneyimli,
 • Hücreden başlayarak biyoteknolojik ilaç geliştirme süreçlerine hakim,
 • Biyoteknolojik ilaçların primer ve sekonder yapı analizleri için gerekli teknik cihazları kullanabilen,
 • Biyoteknolojik ilaçların fonksiyonel/biyolojik analizleri için gerekli teknik cihazları kullanabilen,
 • MS Office programlarına hakim,
 • Etkin iletişim, takım çalışması, planlama, organizasyon, sonuç odaklılık ve analitik düşünme yetkinliklerine sahip,
 • Problem çözme ve müzakere becerileri gelişmiş,
 •  Sonuç ve çözüm odaklı çalışmayı tercih eden.

İş Tanımı

 • Proje (kurum içi veya kurumlar arası) bazlı çalışmalarda gerekli deneysel iş paketlerinin bizzat gerçekleştirilmesi, yönetilmesi ve projeye özgü rapor taslaklarının oluşturulmasında görev almak,
 • Projelerin (kurum içi veya kurumlar arası)  iş paketlerini düzenli ve planlı bir şekilde uygulamak, gelişme raporları halinde dökümante etmek, standart çalışma protokolleri geliştirmek ve uygulamak,
 • Projelere (kurum içi veya kurumlar arası)  istihdam edilecek yeni personele teorik ve pratik eğitim vermek ve iş takibinde ilgili birim yöneticisine destek vermek,
 • İş amaçlı idari görevleri yürütmek veya gerekirse diğer birimlere destek vermek,
 • Tanımlanmış laboratuvar lojistiğini yönetmek (sarf malzemelerini sipariş etmek, uygun laboratuvar alanlarına yerleştirmek, control etmek, enstrümanların bakım takibini yapmak vb.)

Görev yeri Sabancı Üniversitesi Tuzla kampüsünde yer alan Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)’dir.

Sabancı Üniversitesi eğitimde ve işe alımda fırsat eşitliği ve eşit davranış ilkesini benimsemiştir. Üniversitemiz; eğitim programları, öğrenci kabul süreçleri ve işe alım prosedürleri, burs imkanları ve Üniversite’nin sponsor olduğu tüm programlarda herkese cinsiyet, din, uyruk ve etnik köken, ırk, deri rengi, engellilik, dış görünüş, medeni hal veya ailevi durum, cinsel yönelim, yaş veya siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin saygı göstermeyi savunur.

Bu ilana Kariyer.net üzerinden de başvurabilirsiniz.

https://www.kariyer.net/is-ilani/sabanci-universitesi-teknik-personel

Human Resources Specialist

GENEL NİTELİKLER

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), ülkemizin önceliklerine göre belirlenmiş olan ileri teknoloji alanlarında sanayi Ar-ge merkezleri, üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ile tematik ve rekabet öncesi işbirlikleri oluşturmak üzere kurulmuş ve 2017 yılında Kalkınma Bakanlığından Yeterlilik belgesini alarak 6550 sayılı Kanun kapsamında "Ulusal Araştırma Altyapısı" olmaya hak kazanmış bir ileri tematik araştırma merkezidir.

Küresel rekabette yardımcı, katma değerli, ihtiyaç esaslı özgün teknoloji ve ürünler geliştirmeyi, özellikle ilgili alanların sektörlerinde geleceğin teknoloji öncülerini yetiştirmeyi, öncü teknoloji şirketleri, korunmuş fikri mülkiyetler ve patentler yaratmayı, akademik ve sektör paydaşlarına kesintisiz hizmet veren bir arayüz kurumu olarak faaliyetler göstermeyi hedef edinmiştir.

SUNUM bünyesinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip “İnsan Kaynakları Sorumlusu” aranmaktadır.

 • Üniversitelerin ilgili ön lisans veya lisans bölümlerinden mezun,
 • İnsan Kaynaklarının bordro, özlük işleri ve ücretlendirme alanlarında en az 3 yıl tecrübeli,
 • SAP HR PA modülü konusunda en az 1 yıl deneyim sahibi,
 • Tercihen insan kaynaklarının farklı alanlarında (işe alım, eğitim, performans gibi) tecrübe sahibi ve İngilizce bilen,
 • İşkur'a kayıtlı olan ve yasa gereği engelli personel kadrosuna uygun olan, (Adayların, engellerini açıkça tarif etmeleri ve heyet raporlarında yazan işgücü kaybı yüzdesini belirtmeleri gerekmektedir.) 
 • MS Office programlarına hakim,
 • Etkin iletişim, takım çalışması, planlama, organizasyon, sonuç odaklılık ve analitik düşünme yetkinliklerine sahip,
 • Problem çözme ve müzakere becerileri gelişmiş,
 • Sonuç ve çözüm odaklı çalışmayı tercih eden,
 • Askerlik ile ilişiği olmayan (erkek adaylar için)

İŞ TANIMI

 • İnsan Kaynakları ile ilgili işlemlerin “6550 Araştırma Altyapıları Mevzuatı İnsan Kaynakları Yönetmeliği” kapsamında istenen kalite ve teknik özelliklere uygun olarak gerçekleştirilmesi,
 • Tüm bordrolama ve özlük işlemlerinin yasal mevzuata uygun olarak yürütülmesi
 • Resmi kurumlarla ilgili süreçlerin takip edilmesi ve gerekli dokümanların hazırlanması,
 • Yasal mevzuatın takibinin yapılması, istihdam ve diğer teşvik uygulamalarının takip edilerek indirimlerden faydalanılmasının sağlanması,
 • Bağımsız denetim çalışmalarına destek verilmesi, gerekli raporların hazırlanması,
 • İnsan kaynaklarıyla ilgili bordro ve özlük işleri dışında kalan diğer süreçlere destek verilmesi,
 • Periyodik olarak bordro raporlarının hazırlanması.

Görev yeri Tuzla’daki Sabancı Üniversitesi kampüsünde yer alan Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)’dir.

Sabancı Üniversitesi eğitimde ve işe alımda fırsat eşitliği ve eşit davranış ilkesini benimsemiştir. Üniversitemiz; eğitim programları, öğrenci kabul süreçleri ve işe alım prosedürleri, burs imkanları ve Üniversite’nin sponsor olduğu tüm programlarda herkese cinsiyet, din, uyruk ve etnik köken, ırk, deri rengi, engellilik, dış görünüş, medeni hal veya ailevi durum, cinsel yönelim, yaş veya siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin saygı göstermeyi savunur. 

Bu ilana Kariyer.net üzerinden de başvurabilirsiniz. 

https://www.kariyer.net/is-ilani/sabanci-universitesi-sunum-insan-kaynaklari-sorumlusu

Business Development Engineer

GENEL NİTELİKLER

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), ülkemizin önceliklerine göre belirlenmiş olan ileri teknoloji alanlarında sanayi Ar-ge merkezleri, üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ile tematik ve rekabet öncesi işbirlikleri oluşturmak üzere kurulmuş ve 2017 yılında Kalkınma Bakanlığından Yeterlilik belgesini alarak 6550 sayılı Kanun kapsamında "Ulusal Araştırma Altyapısı" olmaya hak kazanmış bir ileri tematik araştırma merkezidir.

Küresel rekabette yardımcı, katma değerli, ihtiyaç esaslı özgün teknoloji ve ürünler geliştirmeyi, özellikle ilgili alanların sektörlerinde geleceğin teknoloji öncülerini yetiştirmeyi, öncü teknoloji şirketleri, korunmuş fikri mülkiyetler ve patentler yaratmayı, akademik ve sektör paydaşlarına kesintisiz hizmet veren bir arayüz kurumu olarak faaliyetler göstermeyi hedef edinmiştir.

SUNUM bünyesinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip “İş Geliştirme Mühendisi” aranmaktadır.

 • Üniversitelerin Mühendislik (kimya, fizik, malzeme, elektrik-elektronik, makine veya biyomühendislik) bölümlerinden mezun,
 • Kendi alanında en az 3 yıl tecrübesi bulunan,
 • Sektör trendlerine hakim ve bu konuda network sahibi,
 • Bütçe hazırlama ve pazarlama konularında tecrübeli,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Kurumsal kültüre sahip, pozitif ve yapıcı,
 • Risk ve fırsat değerlendirmesini iyi yapabilen,
 • İş takip ve koordinasyon becerisi olan, disiplinli ve programlı çalışabilen, proaktif,
 • Analitik düşünme ve problem çözme becerileri gelişmiş,
 • Yeniliklere açık, etkin iletişim, planlama ve organizasyon, sonuç odaklılık becerilerine sahip,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • MS Office programlarına hakim,
 • İstanbul’da ikamet eden/edebilecek,
 • Askerlik ile ilişiği olmayan (erkek adaylar için),

İŞ TANIMI

 • Merkezin iş geliştirme ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek,
 • Mevcut pazarlardaki müşterilerin ihtiyaç/beklentilerini tanımlamak, bu doğrultuda mevcut ürün/hizmetlerin geliştirmesini veya yeni ürün/hizmetleri oluşturulmasını sağlamak,
 • Yeni pazarlar keşfetmek,
 • Mevcut/yeni pazarlarda bulunan rakip faaliyetlerini izlemek ve analiz etmek, bu doğrultuda kurumun satış ve pazarlama stratejisini oluşturmak,
 • Stratejik hedefler doğrultusunda yeni projelerin oluşturulmasını sağlamak veya yerli veya yabancı firma, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla ortak projeler başlatılmasını sağlamak, 
 • Ürün/hizmetin maliyet bilgilerini teknik birimden alarak ürün/hizmetin fiyatlarını hazırlayarak fiyat kataloğunu oluşturmak, 
 • Müşteri sözleşmeleri ile gizlilik anlaşmalarının müzakere edilmesi ve sonuçlandırılması süreçlerine destek vermek,
 • Merkezde yürütülen projeler/hizmetlerin bütçelerini takip etmek ve yöneticisine raporlamak,

Pozisyonla ilgilenen kişilerin detaylı özgeçmişlerini İş Geliştirme Mühendisi başlığı ile sunum@sabanciuniv.edu adresine göndermesini önemle rica ederiz.

Görev yeri Tuzla’daki Sabancı Üniversitesi kampüsünde yer alan Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)’dir.

Sabancı Üniversitesi eğitimde ve işe alımda fırsat eşitliği ve eşit davranış ilkesini benimsemiştir. Üniversitemiz; eğitim programları, öğrenci kabul süreçleri ve işe alım prosedürleri, burs imkanları ve Üniversite’nin sponsor olduğu tüm programlarda herkese cinsiyet, din, uyruk ve etnik köken, ırk, deri rengi, engellilik, dış görünüş, medeni hal veya ailevi durum, cinsel yönelim, yaş veya siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin saygı göstermeyi savunur. 

TEM Specialist

TEM (Transmission Electron Microscopy) Specialist

SUNUM is a Nanotechnology Research and Application Centre hosted by Sabancı University, Istanbul, Turkey. It is one of four Centers in the country that have recently been granted a special endorsement by the Turkish Ministry of Development as a National Research Centre of Excellence.

Its research focus is the intersection of four vertical thematic areas; namely, Life Sciences, Energy, Food & Agriculture, Water & Environment with the horizontal theme of Nanomaterials and Nanosystems.

SUNUM's mission is to excel as a Centre of Excellence for multidisciplinary and cross-disciplinary Nanotechnology research and development studies, offering global nano-technological solutions to societal challenges, creating socio-economic added-value through commercialisation of research results by exploiting synergies and long-term strategic partnerships with stakeholders while contributing to the training of high caliber researchers. 

Further details about the Center and its research activities can be found at https://www.sunum.sabanciuniv.edu

SUNUM is looking for TEM specialists who will work as a part of a team for the advanced analysis of various samples from different disciplines of science and technology.

Your responsibilities will include, but are not limited to, the following:

 • Prepare TEM specimens
 • Perform daily TEM analysis, specifically high resolution investigations using STEM, EDS and EELS
 • Evaluate and report results for short term and long term projects
 • Communicate with partners from academia and industry

Minimum Qualifications:

 • At least 3 years of TEM operator experience
 • Self-motivated and open for learning
 • Ability to work independently or in groups
 • Experience in creative problem solving and innovative solutions
 • Strong communication skills (written, verbal and presentation)
 • Understanding of materials science, physics, chemistry and biology
 • Experience in electron microscopy laboratory routine
 • Ability to use written and spoken English fluently

Education Requirements:

 • S. in Materials Science and Engineering, Physics, Chemistry or related field
 • S. in Engineering and Natural Sciences is preferred
 • PhD in Engineering and Natural Sciences is preferred

Qualified candidates from all nationalities are invited to apply with a detail curriculum vitae and a cover letter to sunum@sabanciuniv.edu with e-mail subject “TEM Specialist Job Application”.