Graduate Scholarship Opportunities

Home > Human Resources > Graduate Scholarship Opportunities

Graduate Scholarship Opportunities

Current postgraduate scholarship quotas for the projects we carry out at SUNUM are given in the table below. For detailed information, you can send an e-mail to sunum@sabanciuniv.edu.

No Project Name Researcher Project Start Date Project End Date MSc PHD Post-Doc
1 Grafen Tabanlı Buhar Odacıgı Sogutma Sistemleri (G-BOSS) Ali Koşar 15.11.2019 15.05.2023     1
2 Çoklu Biyobelirteçlerin algılanmasına yönelik moleküler baskılanmış iletken polimer nanotüplerin üretimi ve nanotüp entegre sensör geliştirilmesi Gözde İnce 1.11.2019 1.08.2023 1 1 1
3 PEM yakıt hücrelerinde düşük platin yüklemeli katalizör tabakaların hücre performansına etkileri ve yıpranmasının modelleme yoluyla ve deneysel olarak incelenmesi Serhat Yeşilyurt 1.11.2019 1.05.2023     1
4 Continuous composite manufacturing by a microwave-powered fluidic reactor (FluCoM) M.Kemal Bayazıt 1.02.2020 1.05.2023 1 2  
5 A novel route to develop new π-junctions for quantum computing applications Yılmaz Şimşek 1.02.2020 1.02.2023     1
6 Fototermal ajanlar içeren antimikrobiyal hava filtrelerinin geliştirilmesi ve biyoaerosol gideriminde kullanılması Hayriye Ünal 1.03.2020 1.03.2023   1  
7 Development of conjugated polymers for chemical sensor applications  Emine Hande Cıngıl Tan 1.02.2020 1.08.2023   1  
8 Expanding microfabrication research and production of MEMS sensors for greener and healthier appliances Eric Tan 1.02.2020 1.08.2023   1  
9 Computing infrastructure for the definition, performance testing and implementation of safe-by-design approaches in nanotechnology supply chains / NanoUptake Mustafa Çulha 1.04.2020 1.04.2024   2  
10 Sıvı Faz Epitaksi Yöntemiyle Üretilecek Kaim Bi2Sr2CaCu2O8+x Süperiletken Filmler Üzerinde THz Kaynakların Geliştirilmesi Yılmaz Şimşek 1.07.2020 1.07.2023 3    
11 Türkiye Patates Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Hastalık Etmenlerine Dayanıklı Patates Çeşidi Geliştirilmesi için Uygun Islah Yöntemleri İle Tespit Cihazlarının Geliştirilmesi  Fazilet Vardar Sukan 15.07.2020 15.07.2027   1  
12 SUNUM - TOYO ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ İLE UV IŞIK ALTINDA KÜRLEŞEN, YÜKSEK PİGMENT İÇERİKLİ METAL DIŞ KAPLAMA MALZEMESİNİN GELİŞTİRİMESİ  Fazilet Vardar Sukan 15.07.2020 15.07.2027   2  
13 Graphene interfaced wearable biosensor patch for multiplexed monitoring of sweat biomarkers Anjum Qureshi 1.08.2020 1.08.2023     1
14 Li-ion BAttery-SupErcapacitor Hybrid Device (LIBASED) Alp Yürüm 1.09.2020 1.09.2023   1  
15 Tümleşik, Ölçeklenebilir, İşlevsel Nanoyapılar ve Sistemler Fazilet Vardar Sukan 1.02.2021 1.02.2025 1 6 3
16 Biotechnological Anti Freezing Coating (BioAFC) Abdolali Khalili Sadaghiani 1.08.2021 1.08.2024 1    
17 Çip Üstü Pıhtı Modeli Kullanarak Hidrodinamik Kavitasyonla İndüklenen Trombolizin Deneysel Ve Sayısal Çalışması Ve Hidrodinamik Kavitasyon Destekli Kateter Yönlendirmeli Tromboliz Cihazı Prototiplenmesi Morteza Ghorbani 1.06.2022 1.06.2025     1
18 Sürdürülebilir Döngüsel Ekonomi Için Katma Değerli İleri Nanoteknolojik Malzemeler Ve Sistemler - Lignonano Fazilet Vardar Sukan 21.12.2022 21.12.2026   3  
TOPLAM 7 21 9