İmkanlar

Altyapı

İmkanlar

 • Mikro ve Nanofabrikasyon Laboratuvarı ve Temiz Oda
 • Ölçme, Karakterizasyon / Görüntüleme
 • Malzemeler Sentezi ve Üretimi
 • Enerji geri dönüşüm ve biriktirme sistemleri
 • Nanoelektronik ve Nanogenetik
 • Moleküler Biyoloji
 • Yüksek performanslı bilgi-işlem
 • Mikrosistemler Test Laboratuvarı ve Yankısız Oda
 • Nanomalzemeler, Enerji Depolama ve Çevre
 • Enerji ve Yüzey Kimyası
 • Mikroakışkanlar ve Mikrotermal Sistemler
Sabancı Sunum

Yenilikçi ve öncül araştırmalar ile katma değer yaratan mükemmeliyet merkezi.