Vizyon ve Misyon

Hakkımızda

Anasayfa > Hakkımızda > Vizyon ve Misyon

SUNUM'un Tarihi

Türkiye Kalkınma Bakanlığı ve Sabancı Vakfı tarafından 2010 yılında 35 Milyon $ yatırım ile kurulmuştur.

Kalkınma Bakanlığı tarafından çok rekabetçi bir tarama sürecinin ardından SUNUM, 2017 yılında dört Ulusal Araştırma Altyapısından biri olarak seçilmiştir.

Bir taraftan Sabancı Üniversitesi ile yakın bağlarını sürdürürken, diğer taraftan da ev sahibi kuruluş bünyesinde yeniden yapılanmakta olup kendine ait yeni bir yasal kimlik oluşturmaktadır.

Sunum Vizyon İcon

Vizyon

Nanoteknolojide küresel bilgi ve değer üreten bir Türkiye.

Sunum Vizyon İcon

Misyon

Nanoteknoloji alanında, evrensel geçerliliği ve sosyo-ekonomik katma değeri olan ürünler ve hizmetler oluşturmak için;

• çok disiplinli/disiplinlerarası verimli ve etkin araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak,

• yetkin insan kaynağı, bilgi, teknoloji, fikri mülkiyet, ayrı ya da ortak yeni altyapılar ve gerektiğinde bunların yaygınlaştırılması için girişimci firmalar oluşturan,

• uzun vadeli işbirlikleri ile paydaş sanayi ve akademik araştırma kuruluşlarının öz yetkinliklerini öne çıkartan ve gelişmelerine katkıda bulunan,

• tüm paydaşlara açık, sürekli gelişen, sürdürülebilir,

• küresel anlamda da örnek ve lider bir Mükemmeliyet Merkezi olmak.

Sabancı Sunum

Yenilikçi ve öncül araştırmalar ile katma değer yaratan mükemmeliyet merkezi.