Temel Değerler

Hakkımızda

Anasayfa > Hakkımızda > Temel Değerler

SUNUM'un Tarihi

Türkiye Kalkınma Bakanlığı ve Sabancı Vakfı tarafından 2010 yılında 35 Milyon $ yatırım ile kurulmuştur.

Kalkınma Bakanlığı tarafından çok rekabetçi bir tarama sürecinin ardından SUNUM, 2017 yılında dört Ulusal Araştırma Altyapısından biri olarak seçilmiştir.

Bir taraftan Sabancı Üniversitesi ile yakın bağlarını sürdürürken, diğer taraftan da ev sahibi kuruluş bünyesinde yeniden yapılanmakta olup kendine ait yeni bir yasal kimlik oluşturmaktadır.

Temel Değerler

  • Akademik özgürlük ve odaklanmış araştırma dengesi

  • Araştırmacıların çok disiplinliyetiştirilmesinin teşviki

  • Tüm kullanıcıların erişilebilirliği

  • Akademi ve endüstri arasında etkili bir arayüz

  • Çok disiplinli ve disiplinler arası bir yaklaşım

  • Toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler

  • Sosyo-ekonomik katma değere sahip çıktılara yol açan araştırma sonuçları

  • Önde gelen ulusal bir araştırma ve uygulama merkezi

  • Uluslararası bir mükemmelliyet merkezi

Sabancı Sunum

Yenilikçi ve öncül araştırmalar ile katma değer yaratan mükemmeliyet merkezi.