NANOSİS Odak 2 Buluşması

Nano Open: Doku Mühendisliğinde Nano Yaklaşımlar
22 March 2019
SUNUM-Merck Yaşam Bilimleri Birimi Açıldı
12 April 2019

NANOSİS Odak 2 Buluşması

NANOSIS Tubitak 1004 Programı kapsamındaki 2. odak grup çalışmasında 27 Mart 2019 tarihinde, akademisyenler ve sanayici kuruluşlarından temsilcilerle fuaye alanımızda bir araya geldik.