NANOSİS Odak 2 Buluşması

Nano Open: Doku Mühendisliğinde Nano Yaklaşımlar
22 March 2019
SUNUM and BRISA are Looking for Researchers
4 April 2019

NANOSİS Odak 2 Buluşması

NANOSIS Tubitak 1004 Programı kapsamındaki 2. odak grup çalışmasında 27 Mart 2019 tarihinde, akademisyenler ve sanayici kuruluşlarından temsilcilerle fuaye alanımızda bir araya geldik.