Biyoanaliz ve Ölçüm Laboratuvarı

Altyapı

AMAÇ VE YETENEKLER

  • Gerçek zamanlı PCR ile DNA ve RNA moleküllerinin kantitatif analizi.
  • Küçük mutasyonları ve modifikasyonları tespit etmek için protein ve diğer biyo moleküllerin atomik hassasiyetle kütle spektrometresi analizi.
  • Protein-protein ve protein-ligand etkileşimlerinin moleküler düzeyde büyüklük ve kinetiğinin ölçülmesi.
  • İmmunoblotlama yöntemi ile proteinlerin tespiti ve karakterizasyonu.

CİHAZ LİSTESİ

  • Roche LightCycler® 480 Real-Time PCR System
  • Waters Xevo Q-TOF Mass Spectrometer
  • BD LSRFortessa Flow Cytometer
  • SPR NaviTM 200 Multi-Parametric Surface Plasmon Resonance
  • Bio-Rad Mini Trans-Blot® Cell Electrophoresis System
Sabancı Sunum

Yenilikçi ve öncül araştırmalar ile katma değer yaratan mükemmeliyet merkezi.