Nanoelektronik ve Nanomanyetik

Altyapı

AMAÇ VE YETENEKLER

  • Yeni nesil nano-elektronik aygıtlar geliştirmek ve bu aygıtların uç fiziksel koşullar altında özelliklerini incelemek, bu aygıtlara ait yeni fiziksel etkileşimleri ortaya koymak.
  • Keşfedilen fiziksel etkilerin/aygıtların/malzemelerin uygulamaya yönelik örneklerini üretmek.
  • Çok düşük sıcaklıklarda (0,01 K) ve yüksek manyetik koşullar altında (12-16 Tesla) malzemelere ait fiziksel ve elektro manyetik özellikleri incelemek.

ETKİ VE UYGULAMA ALANLARI

  • Elektronikte çığır açacak yeni aygıtların ve malzemelerin keşfedilmesi.
  • Yüksek hızlı yeni elektronik aygıtların ve transistörlerin geliştirilmesi.
  • Gösterge teknolojileri için yeni malzemelerin keşfedilmesi.

CİHAZ LİSTESİ

  • Oxford Instruments Source -Measurement Unit
  • Oxford Instruments Physical Property Measurement System (dry)
  • Oxford Instruments Cryogen Free mK Cryostats
Sabancı Sunum

Yenilikçi ve öncül araştırmalar ile katma değer yaratan mükemmeliyet merkezi.