Antikor Geliştirmede Rekombinant Uygulamalar: Laboratuvardan Sektöre

Eğitim
Anasayfa > Eğitim > Antikor Geliştirmede Rekombinant Uygulamalar: Laboratuvardan Sektöre

Eğitimimiz kapsamında, 20. yüzyıl sonu itibarı ile ismini güçlü biçimde duyurmaya başlayan, günümüzde ise kanserden viral hastalıklara kadar her alanda giderek yaygın biçimde kullanım alanı bulan monoklonal antikorlara ilişkin katılımcılara teorik bilgiler sunulması amaçlanıyor. Bu bağlamda tanı ve hedefe yönelik tedavilerde kullanılan monoklonal antikorların yapıları, elde ediliş şekilleri ve laboratuvardan biyoreaktörlere kadar geliştirme ve üretim proseslerine dair her türlü detayın katılımcılara aktarılması hedefleniyor.

Günümüzün ve geleceğin tanı ve tedavi yaklaşımlarını hızlı biçimde şekillendirmekte olan monoklonal antikorlara ve teknolojisine hakim olmak isteyen bütün araştırmacıların katılımlarını bekliyoruz.

Başvuru formu için tıklayın.

Eğitim Programı

22 Mart – 17 Mayıs 2022 (8 Hafta, Toplam 12 Saat) Her Salı

Tarih

KONU BAŞLIKLARI

İÇERİK

KONUŞMACI

22.03.2022

16:00-17:30

Açılış

Hoş Geldiniz

Fazilet VARDAR SUKAN

Antikorlar

Kısa Tanım, Kullanım Alanları

 

S. İsmet

DELİLOĞLU GÜRHAN

Hibridoma Teknolojisi

Bağışıklama, Füzyon, Seleksiyon, Klonlama

mAb Üretimi

In vivo/in vitro Üretim, Öncül karakterizasyon

Alternatif Teknikler

In vitro Bağışıklama, Elektroporasyon

29.03.2022

16:00-17:30

Alt Akım ve Üst Akım Reaktörler Ayırma Teknolojileri

Reaktör Çeşitlerinden Uygulamalara Kadar Süreç

Suphi S. ÖNCEL

05.04.2022

16:00-17:30

Antikor Zinciri Elde Etme Metotları

Bilinen Biyoinformatik Bir Kaynaktan

Süreyya Mert SELİMOĞLU

Hibridoma Hücresi cDNA Kütüphanesinden

Faj Görüntüleme Tekniği ile

Antikor Anatomisi ve Rekombinant Antikor Tipleri

Bütüncül Bir Antikorun Yapısı, Üretimi Yapılan Rekombinant Antikor Formları ve İsimlendirmeleri

 

12.04.2022

16:00-17:30

 

Üretim için En Uygun Konakçının Seçilmesi

Bakteriler  (E.coli)

Süreyya Mert SELİMOĞLU

Mayalar (Pichia pastoris)

Memeli Hücreleri  (CHO, HEK)

İfade için Kullanılan Vektörler ve Elementleri

Ekspiresyon Vektörü Tanımı ve  Ekspiresyon Kasedi, Replikasyon Orijini vb. Bileşenlerin Fonksiyonları

Gen Optimizasyonu ve Gen Klonlama

Gen Optimizasyonu

Süreyya Mert SELİMOĞLU

Gen Klonlama Metotları

In-silico Klonlama

In-vitro Klonlama

19.04.2022

16:00-17:30

E.coli’de Plazmit Amplifikasyonu

Kompetan Hücre Hazırlama

Süreyya Mert SELİMOĞLU

Hücre Parçalama ve Plazmit Ekstraksiyonu

Transformasyon/Transfeksiyon

Kimyasal Teknikler ve Elektroporasyon Yöntemi ile Plazmit Aktarımı

26.04.2022

16:00-17:30

Klon Tarama ve Seçilim

Standard Klon Tarama Yöntemleri

Süreyya Mert SELİMOĞLU

Yüksek Çıktılı Tarama Platformları

Kopya Sayısı (Gen Dozajı) Artırma

Stabil Hücre Hatları için Evrimsel Mühendislik Yaklaşımı

10.05.2022

16:00-17:30

Biyoproses Optimizasyonu

Paralel Reaktör Sistemleri

Süreyya Mert SELİMOĞLU

Deney Tasarımı Yaklaşımları

17.05.2022

16:00-17:30

Faz Öncesi Testler ve Klinik Çalışmalar

Fizikokimyasal Analizler, Biyolojik Aktivite Testleri, Pre-klinik ve Klinik Süreçler

Habibe YILMAZ

Düzenleme sorumlusu: Hüseyin Ayhan, Ph.D.

E-posta: huseyin.ayhan@sabanciuniv.edu

GSM: 05547801501

Eğitim Ayrıntıları

Katılım Ücreti: 4.500TL + KDV (%18)

Lisans ve Lisansüstü öğrencilerine, öğrenci belgelerini belirtmeleri halinde 40% indirim olanağı sağlanacaktır.

Aynı kurum ya da merkezden en az 3 kişinin katılımı durumunda %25 indirim olanağı sağlanacaktır.

Eğitimin %80’ inine katılım sağlayan katılımcılara, katılım belgesi eğitim bitiminde yollanacaktır.

BANKA HESAP BİLGİLERİ - TL

Banka: Vakıfbank Tuzla Org. San.

Hesap Numarası: 00158007307945100

IBAN No: TR280001500158007307945100

Ödemenizi yaparken açıklama alanına adınızı-soyadınızı ve tutar + KDV veya KDV dahil tutarı belirtiniz. Kayıt sırasında fatura şahısa kesilecekse T.C. kimlik numarası veya pasaport numarası, eğer bağlı olduğu firmaya kesilecekse vergi numarası gerekmektedir. Ayrıca faturanın kesileceği adres belirtilmelidir.

Eğitmenler

Habibe Yılmaz
Habibe Yılmaz

2010 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümünden mezun olmuştur. Biyokimya yüksek lisans ve doktora eğitimini Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya ABD’de tamamlamıştır. Lisansüstü eğitimi döneminde farmasötik nanobiyoteknoloji alanında çalışmalarda bulunmuştur. Doktora eğitimi sürecinde Zade Vital’de 4 yılı aşkın süre Ar-Ge ve proje hazırlama süreçlerine katılmıştır. Aynı dönemde Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi’nde Biyobenzer Ürünler Laboratuvarı’nda görev almıştır. Doktora mezuniyeti sonrasında İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nde 1 yıl Biyofarmasötik Kalite Kontrol Laboratuvarı’nda uzman olarak çalışmıştır. Sonrasında yaklaşık 1,5 yıl Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi’nde Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu Birimi sorumlusu olarak klinik araştırmalar konusunda görev yapmıştır. 2020 yılında Trakya Üniversitesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı’na Dr. Öğr. Üyesi olarak atanmıştır ve Ağustos 2020 tarihinden bu yana Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. S. İsmet Delioğlu Gürhan
Prof. Dr. S. İsmet Delioğlu Gürhan

S. İsmet Deliloğlu Gürhan, 1969 Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi mezunudur. 1973-76 yıllarında aynı fakültede mikrobiyoloji ve salgın hastalıklar alanında uzmanlık, 1989-93 yıllarında Selçuk Üniv. Vet. Fak.’de viroloji alanında doktora eğitimini tamamlamış, 1999’da Biyoteknoloji alanında docent, 2006’da profesör ünvanlarını almıştır.

A.Ü. Veteriner Fakültesi’nden 1969 yılında mezun olduktan sonra 3 yıl pratisyen Vet. Hek. olarak Çankaya/Ankara ve Batman/Siirt ilçelerinde görev yapmıştır. 1973-2000 arası 27 yıl Tarım Bakanlığı Ankara Şap Enstitüsü’nde sırasıyla uzman adayı, mikrobiyoloji ve salgın hastalıklar uzmanı, Lab. Şefi ve Böl. Bşk. Konumlarında çalışmış, 2001’de Ege Üniv. Mühendislik Fak. Biyomühendislik Bölümü’nde Biyoteknoloji alanında öğretim üyesi Doçent olarak atanmıştır. 2014’de yaş sınırlaması nedeniyle emekliye ayrıldıktan sonra E.Ü. Biyomühendislik Böl., KKTC Yakın Doğu Üniv. Biyomedikal Mühendislik, İYTE Biyomühendislik Bölümlerinde Okutman, VETAL, ATA-FEN, Florabio gibi çeşitli biyoteknoloji kurumlarında danışmanlık yapmıştır. Halen, E.Ü. ARGEFAR ve Sabancı Üniv. SUNUM’da yarı zamanlı araştırmacı ve danışman, TÜRKAK’da Teknik Uzman olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Ankara Şap Enstitüsü’nde çalıştığı sürede EU FAO/FMD Şap Hastalığı Araştırma Grubu Türkiye temsilcisi, Hacettepe Üniv. Fen Bil. Enst. Biyomühendislik ve ODTÜ Fen Bil. Enst. Biyoteknoloji Anabilim Dallarında hücre kültürü teknolojisi, monoklonal antikor üretimi konularında okutman olarak ders vermiştir. Gene aynı sürede Hücre Bankası ve Kültür koleksiyonları oluşturma, hibridoma teknolojisi, çeşitli biyoreaktör sistemlerinde virus üretimi konularında çalışmak üzere Paris Pastör Enstitüsü (Fransa), Brescia ve Padua Zooproflaksi Enstitüleri (İtalya) ve Wildshire Avrupa Kültür Koleksiyonları Merkezi (ECAC, İngiltere)’de stajyer/araştırmacı olarak çeşitli projelerde yer almıştır.

Halen aktivitelerini sürdürmekte olan Türkiye’nin alanındaki ilk ve tek hücre kültürü kleksiyonu Ankara Şap Enstitüsü Hayvan Hücre Kültürü Koleksiyonu’nun (HUKUK WDCM756) kurucusudur.

Araştırma Konuları; in vitro monoklonal antikor üretimi, biyouyumluluk testleri, viral aşı üretim ve kontrolü, mesenşimal kök hücrelerin üretimi ve viral tanı teknikleridir.

Toplam 118 bilimsel makale, 151 ulusal/uluslararası kongre sunumu, 3 uluslararası kitap bölümü, 1 ulusal kitap ve laboratuvar uygulama klavuzları mevcuttur. 1980-2017 yılları arasında 5 uluslararası 37 ulusal projede araştırmacı, 30 ulusal projede yürütücü olarak yer almış, 18 yüksek lisans (4’ü uzmanlık) ve 12 doktora tez danışmanlığı bulunmaktadır.

S. Mert Selimoğlu
S. Mert Selimoğlu

2006 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji ABD- Moleküler Biyoloji ve Genetik alanından mezun olmuştur.

Yüksek lisans eğitimini Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümünde “Monoklonal Antikorların Aljinat ile İmmobilize Edilen Hibridoma Hücrelerinden Üretimi” konusunda çalışarak tamamlamıştır.

Danimarka’da Aarhus Üniversitesi, Moleküler Mühendislik Bölümünde araştırmacı olarak “Vimentin Fragmanlarına Karşı scFv Formunda Rekombinant Antikor Geliştirilmesi ve Üretimi” üzerine çalışmıştır.

Türkiye’ye döndükten sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Marmara Kalkınma Ajansı destekli “Miyokard İnfarktüs Tanı Kiti Geliştirme” projesinde rol almış, bu kapsamda “Troponin-I ve CK-MB Antijenlerinin Üretimi ve Anjitenlere Karşı Antikor Geliştirme” çalışmalarını tamamlamıştır.

Doktora eğitimi sürecinde “Meme Tümörüne Karşı Tümör Farklılaşma Faktörü Proteini Kullanılarak Füzyon Formunda Rekombinant Antikor Geliştirilmesi” projesini çalışmıştır. Aynı dönemde, Pakbiomer’de (Pakmaya AŞ) Hücre hattı ve Proses geliştirme AR-GE Uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır.

Bugüne kadar çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almasının yanı sıra, Pakmaya’daki 5 yıllık endüstriyel kariyerinin ardından halen Cargill – Türkiye, İş Geliştirme Departmanı’nda Proses Geliştirme Koordinatörü olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Doç. Dr. Suphi Ş. Öncel
Doç. Dr. Suphi Ş. Öncel

Lisans derecesini Ege Üniversitesi kimya mühendisliği bölümünde, yüksek lisans ve doktora derecesini ise biyomühendislik bölümünde tamamlamıştır. Temel araştırma konuları biyoprosesler, biyoreaktör ve fotobiyoreaktör tasarımı, yenilenebilir enerji ve mikroalgal biyoteknolojilerdir. Doç. Dr. Suphi Ş. ÖNCEL Ege üniversitesi biyomühendislik bölmünde görevine devam etmektedir.