Avrupa inovasyon ekosistemi ve fon fırsatları

Eğitim
Anasayfa > Eğitim > Avrupa inovasyon ekosistemi ve fon fırsatları

Avrupa inovasyon ekosistemi ve fon fırsatları

20 Aralık 2023 Çarşamba günü 11.00-12.00 saatleri arasında Zoom'da yapılacak Nano Open Webinarı'nda TÜBİTAK Avrupa Yenilik Konseyi Ulusal İrtibat Noktası Merve Diyar Kaya konuk olacak.

Merve Diyar Kaya, Avrupa inovasyon ekosistemi ve fon fırsatları hakkında konuşacak.

Avrupa Birliği, 9. Çerçeve Program olan Ufuk Avrupa ile 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar Avro'luk bütçeyle Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeyi hedeflemektedir. Ufuk Avrupa Programının 3 temel bileşeninden biri olan Yenilikçi Avrupa bileşeni yoluyla Program, yıkıcı ve pazar yaratıcı yenilik fikirlerinin geliştirilmesini desteklemeye ve Avrupa inovasyon ekosistemini geliştirmeye odaklanmıştır.

Yenilikçi Avrupa bileşeni altında yer alan Avrupa Yenilik Konseyi (European Innovation Council – EIC), kavram kanıtı geliştirmekten, teknoloji transferine ve start-upların ile KOBİ'lerin hem hibe hem de sermaye yatırımı yoluyla fonlanmasına kadar uzanan süreçte, oyunun kurallarını değiştirme potansiyeline sahip yeniliklere destek vermek amacıyla 10,1 milyar Avroluk bütçeyle faaliyet göstermektedir.

Yenilikçi Avrupa bileşeni altında yer alan bir diğer program, Avrupa İnovasyon Ekosistemleri programı, start up ve KOBİ’lerin ölçeklendirilmesini destekleyen ve AB çapında yıkıcı inovasyonu teşvik eden daha bağlantılı ve verimli inovasyon ekosistemleri yaratmayı amaçlamaktadır.

20 Aralık 2023, saat 11.00'de Zoom'da gerçekleşecek Nano Open Webinarı'na kayıt için http://otolab.sabanciuniv.edu/SUNUMActivityRegistrationForm

Merve Diyar Kaya Hakkında

Merve Diyar Kaya, 2018 yılından bu yana TÜBİTAK'ta Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında yürütülen inovasyon temelli programlarda Ulusal İrtibat Noktası (UİN) olarak görev almaktadır. Avrupa İnovasyon Konseyi ve Avrupa İnovasyon Ekosistemleri gibi programlar kapsamında Türkiye'deki inovasyon ekosistemi içinde farkındalığı artırmak, paydaşlar arasında ağ oluşturmak ve Türk aktörlerin başarı şansını artırmak için çeşitli etkinlikler, toplantılar ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemektedir. Aynı zamanda, bu programlara yönelik proje tekliflerinde Türk araştırmacıları ve kuruluşlarına rehberlik ederek, Türk Inovasyon paydaşlarının bu programlara daha etkin bir şekilde dahil olmalarına yardımcı olmaktadır.

Merve Diyar Kaya, yüksek lisansını Ankara Üniversitesi'nde AB ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Yüksek Lisans Programı'nda, Türkiye'nin AB ile entegrasyon sürecinde bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının kalkınma üzerindeki etkisini inceleyen tez çalışması ile tamamlamıştır. Ayrıca, 2022-2023 akademik yılında Jean Monnet bursiyeri olarak Maastricht Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programı'nda, Türk inovasyon sisteminin Avrupa Araştırma Alanı ile uyumlanması bağlamında derin teknoloji örneğini ele alan bir tez çalışması gerçekleştirmiştir.