İklim Değişikliği ile Mücadelede Entegre Çözümlerin Aciliyeti ve Sistem Dönüşümleri

Eğitim
Anasayfa > Eğitim > İklim Değişikliği ile Mücadelede Entegre Çözümlerin Aciliyeti ve Sistem Dönüşümleri

İklim Değişikliği ile Mücadelede Entegre Çözümlerin Aciliyeti ve Sistem Dönüşümleri

 

17 Mayıs'taki Nano Open Webinarı'nda  araştırmacı ve TÜBİTAK Başkan Danışmanı Doç. Dr. Şiir Kılkış, iklim değişikliği ile mücadelede entegre çözümlerin aciliyeti ve sistem dönüşümleri konularında konuşacak.

 

İklim değişikliği kapsamında küresel ortalama yüzey sıcaklığında halihazırda 1,1°C’lik bir artış gerçekleşmiştir. İklim geleceğimiz için mevcut uygulama ve yaklaşımların işaret ettiği eğilim olan 3,2°C’lik bir artış yerine yerküremizin çevresel sınırları içerisinde kalabilen en fazla 1,5°C’lik bir artış ile sınırlı kalınması acil bir ihtiyaç olmaya devam etmektedir. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinin (IPCC) Altıncı Değerlendirme Raporundaki (AR6) en güncel bulgular iklim değişikliğinin fiziksel bilim temeli, etkiler, uyum, ve etkilenebilirlik ile sera gazı salımlarının azaltılması odağında ortaya konularak bilimsel aciliyetin altı bir kez daha çizilmiştir. Mart 2023'de açıklanan Sentez Raporunda da ortak bir tema olan kalkınma yollarının sürdürülebilirliğe yönlendirilmesi imkânı ile birlikte enerji sistemleri, şehirler, yerleşimler ve altyapılar dahil her alandaki fırsatlar vurgulanmıştır. Sera gazı salımlarının azaltılması sağlanırken toplumsal eş faydaların artırılması ise önemli fırsatların arasında yer alarak gelişmelerin hızının artırılmasını mümkün hale getirmektedir. Bu sunumda IPCC AR6 bulguları özetlenerek entegre yaklaşımlar odağında iklim değişikliğine çözüm oluşturulmasındaki aciliyete cevap verebilecek sistem dönüşümleri ele alınacaktır. Küresel düzeydeki sera gazı salımlarının %67-72’sine karşılık gelen kentsel sistemler bünyesindeki imkanlar ayrıca vurgulanacaktır. Küresel bir sorun olan iklim değişikliğine çözüm oluşturulurken üniversitelerimizin yerleşkelerinden de hareket ederek sera gazı salımlarının azaltılması ve net-sıfır karbon hedeflerine ulaşılabilmesi yönünde sağlanabilecek olan katkılara değinilecek ve bilimsel bulguların her düzeydeki uygulanabilirliği konusundaki farkındalık artırılacaktır. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için iklim değişikliğine her yerde çözüm oluşturulması bir zorunluluktur.

17 Mayıs 2023, saat 11.00'de Zoom'da gerçekleşecek Nano Open Webinarı'na kayıt için  http://otolab.sabanciuniv.edu/SUNUMActivityRegistrationForm

Doç. Dr. Şiir KILKIŞ Hakkında

İklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve kentsel sistemler alanında bilimsel katkılar sağlayan Doç. Dr. Şiir Kılkış, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinde (IPCC) aktif olarak görev alarak değerlendirme raporlarında Başyazar düzeyinde ülkemizden seçilen ilk bilim insanı olmuştur. Azaltım odaklı bilimsel bulguların üst düzey onay sürecinde çekirdek IPCC ekibinde yer almıştır. İklim değişikliğine yöneldiği Georgetown Üniversitesi’nde Bilim, Teknoloji ve Uluslararası İlişkiler dalında onur derecesi ile mezun olarak alanının altın madalyası sahibidir. KTH Royal Institute of Technology’deki doktora araştırmalarında enerji kaynaklarının daha akılcı yönetilmesine yönelik Akılcı Ekserji Yönetim Modelini geliştirmiştir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda (TÜBİTAK) Başkan Danışmanı ve başuzman olarak görev alarak iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik için bilimsel yönlendirmeler sağlamaktadır. ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Yer Sistem Bilimleri Yüksek Lisans Programında Sürdürülebilir Kalkınma odaklı yenilikçi eğitim yaklaşımları uygulamaktadır. Enerji, su ve çevre sistemlerine yönelik SDEWES Merkezinin Uluslararası Bilim Komitesi üyesi ve gezegenimizin çevresel sınırlarına uyumlu bir gelecek için oluşturulan Earth Commission üyesidir. Bilim insanı olarak enerji, çevre bilimleri ile sağlayıcı/stratejik teknolojiler alanlarında ilk %2’nin içerisinde yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde ödülleri bulunmaktadır.