Enerji ve Enerji Verimliliği: Bilimden Uygulamaya

Eğitim
Anasayfa > Eğitim > Enerji ve Enerji Verimliliği: Bilimden Uygulamaya

8 Mart'taki Nano Open Webinarı'nda Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi Direktörü Prof. Dr. M. Pınar Mengüç, enerji ve enerji verimliliği konusunda konuşacak.

Günümüzde enerji verimliliğinin önemi giderek artarken temiz enerji konusunun da öne çıktığı görülmektedir. Prof. Dr. M. Pınar Mengüç enerji dönüşümde yeni nesil teknolojiler, yenilenebilir enerji, enerjide sürdürülebilirlik konularını bilimsel olarak ele alacak.

8 Mart 2023, saat 11.00'de Zoom'da gerçekleşecek Nano Open Webinarı'na kayıt için otolab.sabanciuniv.edu

Prof. Dr. M. Pınar Mengüç Hakkında

Pınar Mengüç, Ankara Fen Lisesi’nden mezun olduktan sonra, ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünden lisans ve yüksek lisans derecelerini almıştır. Doktorasını 1985’de ABD Purdue Üniversite’sinde tamamlamasının hemen ardından, ABD’de Kentucky Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak göreve başlamış, 1988’de doçent, 1993’te profesör olmuş; 2008'de ise ‘Engineering Alumni Association’ Kürsü Profesörlüğüne getirilmiştir.

Profesör Mengüç, 1991’de İtalya‘da Napoli’de bulunan Universita degli Studi “Federico II’de, 1998-1999 akademik yılında Harvard Universitesi, Massachusetts General Hospital’da, 2022 yılında ise Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles’ta (UCLA) ziyaretçi profesör olarak çalışmıştır.

2009 yılı başında Özyeğin Üniversitesi’ne Makina Mühendisliği bölümünü kurmak üzere katılmış; aynı yıl Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi'ni (CEEE/EÇEM) kurmuştur. Prof. Mengüç, kariyeri boyunca gerek makro, gerek mikro, gerekse de nano-boyut termal sistemler üzerinde, özellikle de ışınımla ısı transferi ve sürdürülebilir enerji odaklı çalışmalar yapmıştır. Şimdiye kadar 70’ten fazla yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası öğrenciye danışmanlık yapmış olan Mengüç’ün 160’tan fazla bilimsel dergi yayını, 230’dan fazla konferans bildirisi vardır. Dünya genelinde 130’dan fazla davetli/key-note vermiş olan Mengüç’ün altı kitabı, 7 patenti bulunmaktadır.  Mengüç, 2006’dan beri, Elsevier tarafından yayınlanan Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer (JQSRT) adlı derginin üç baş-editöründen (Editor-in-Chief) birisidir. Kendisi, American Society of Mechanical Engineering (ASME) ve International Center Heat and Mass Transfer (ICHMT) şeref üyesi (fellow) ve Optical Society of America’nın (OSA) kıdemli üyesidir.

Mengüç 2018’de ASME Isı Transfer Anma Ödülü’ne (Heat Transfer Memorial Award) layık görülmüş, 2020’de ABD Purdue Universitesi tarafından ‘Üstün Makina Mühendisi’ ödülü ile onurlandırılmıştır. Ayrıca, Mengüç ve EÇEM takımı T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik birincilik ödülünü (2019) ve İstanbul Ticaret Odası ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ortaklaşa verilen Enerji Verimliliği birincilik ödülünü (2020) kazanmışlardır. Mengüç 2016’da Bilim Akademisi’ne seçilmiştir ve halen BA Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır. Ayrıca, 2018’den bu yana ICHMT’nin Yönetim Kurulu üyesidir ve 2023-2025 dönemi Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.