Ekibimiz

Anasayfa > Ekibimiz

Prof. Dr. S. İsmet Deliloğlu Gürhan

İş Deneyimi

(2021 -) Danışman, SİA Analiz, İzmir

(2019 -) Danışman ve Yarı Zamanlı Araştırmacı, Sabancı Üniv., Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), İstanbul

(2016 -) Danışman ve Yarı Zamanlı Araştırmacı, Ege Üniv. İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ARGEFAR) Klinik Öncesi Araştırma Birimi, İzmir

(2015 –) 2018 Danışman, Florabio Tek. San. A.Ş., İzmir

(2015 – 2016) Okutman, E.U. Bioengineering Dept. and Yakın Doğu Üniv. Biyomedikal Müh. Böl. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

(2014 – 2020) Emekli Prof., Ege Üniv. Mühendislik Fak. Biyomühendislik Böl., İzmir

(2012 – 2014) Ege Üniv. Fen Bil. Enst. Biyomedikal Teknoloji Anabilim Dalı Başkanı, İzmir

(2011 – 2014) Ege Üniv. Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etik Kurulu 8BAYEK) Üyesi

(2011 – 2014) Ege Üniv. Sağlık Bil. Enst Kök Hücre Anabil. Dal. Akad. Kur. Üyesi

(2010 –) Teknik Uzman, T.C. Dişişleri Bakanliği Türk Akreditasyon Kurumu, Viroloji ve Biyolojik Ürünler

(2010 – 2014) Ege Üniv. Hayvan Deneyleri Etik Kurulu (EUHADYEK) Üyesi

(2005 – 2014) Ege Üniv. Müh Fak. Akademik Kurul Üyesi

(2005 – 2014) Prof. Dr. Ege Üniv. Müh. Fak. Biyomüh. Böl.

(2004 – 2005) Danışman, ATA-FEN Vet. Malz. Hay. Paz. San. Tic. A.Ş., Veteriner Aşıları Üretimi

(2002 – 2005) Ege Üniv. Müh. Fak.  Yönetim Kurulu Üyesi

(2002 – 2004) Danışman, VETAL Serum ve Biyol Ür. Ends. Tic. A.Ş.

(2001 – 2005) Doç. Dr. Ege Üniv. Müh. Fak. Biyomüh. Böl.

(2001 – 2014) Böl. Bşk. Yrd., Ege Üniv. Müh. Fak. Biyomüh. Böl.

(1999 – 2001) Doç. Dr. Şap Enst. Üretim Öncesi Kontrol ve ve Hücre Bankası Lab. Şefi, Ankara

(1994 – 2000) EU FAO/FMD, Şap Hastalığı Araştırma Grupları Üyesi, Ülke Temsilcisi 1994 – 2000 EU FAO/FMD, Şap Hastalığı Araştırma Grupları Üyesi, Ülke Temsilcisi

(1993 – 2001) Şap Enst. Hayvan Hücre Kültürü Koleksiyonu (HUKUK WDCM 756) Kurucu ve Yöneticisi, Ankara

(1993 – 2001 ) Dr. Uzm. Vet. Hek. Şap Enst. Üretim Öncesi Kontrol Lab. Şefi, Ankara

(1980 – 1993) Uzm. Vet. Hek. Şap Enst. Üretim Öncesi Kontrol Lab. Şefi, Ankara

(1976 – 1993) Uzm. Vet. Hek. Şap Enst. Monolayer Hücre/Virüs Kültürü Üretim Lab., Ankara

(1975 – 1976) Uzm. Ad. Vet. Hek. Şap Enst. Monolayer Hücre/Virüs Kültürü Üretim Lab., Ankara

(1974 – 1980) Uzman Adayı, (Mikrobiyoloji ve Salgın Hastalıklar) Şap Enst. Teşhis ve Üretim Laboratuvarları, Ankara

(1973 – 1974) Çankaya İlçe Hükümet Vet. Hek., Ankara

(1971 – 1973) Batman  İlçe Hükümet Vet. Hek., Siirt

(1969 – 1971) Çankaya İlçe Hükümet Vet. Hek., Ankara

Organizasyonlar

 1. Hücre Ölümü Araştırma Derneği (HÖAD) (Onur Kurulu Üyesi)
 2. Biyomateryal ve Doku Mühendisliği Derneği (BTES), Turkey
 3. Türk Biyoteknoloji Derneği
 4. Veteriner Mikrobiyoloji Derneği
 5. Avrupa Hücre kültürü Derneği (ESACT)
 6. Avrupa Veteriner Viroloji Derneği (ESVV)
 7. Avrupa Kültür Koleksiyonları Örgütü (ECCO)
 8. Aşı Bilimi Derneği (kurucu üye)
 9. İzmir Veteriner Hekimler Odası (IVHO)

Son 5 Yayın

 1. Pekmez, K., Kalaycı G., Gürhan SI., Hames EE. (2020) Preparation and optimization of rapid and sensitive coagglutination test for detection of infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) Turk J Vet Anim Sci 44, (2020), 1003-1009. doi:10.3906/vet-2002-61
 2. Kimiz-Gebologlu I, Saglam-Metiner P, Ozaslan O, Ayyildiz-Tamis D, Deliloglu-Gurhan SI, Gulce-Iz S. (2020). Development of a serum-free media for HUMIRA® (Adalimumab) biosimilar as a model by design of experiment approaches, Turkish Journal of Biochemistry,1-11. https://doi.org/10.1515/tjb-2019-0268
 3. Saglam-Metiner P, Can H, Ayyildiz-Tamis D, Karakavuk M, Kimiz I, Gülce-Iz S, Atalay-Sahar E, Degirmenci-Döskaya A, Gürüz Y, Deliloglu-Gürhan SI and, Döskaya M. (2019) The use of Toxoplasma gondii tachyzoites produced in HeLa cells adhered to Cytodex 1 microcarriers as antigen in serological assays: an application of microcarrier technology. Cytotechnology, 71(1): 91-105.
 4. Gülce-Iz, S, Saglam-Metiner P, Kimiz I, Kayali C, Deliloglu-Gürhan SI. (2018). Polyclonal antibody production against hapten structured KDN molecule by using different adjuvants alternative to Freund's adjuvant.  Eur. J Ther. 24(2): 106-11. DOI: 10.5152/EurJTher.2018.400
 5. Erden-Tayhan S, Tezcan-Keles G, Topcu I, Mir E, Deliloglu-Gürhan SI. (2017). Isolation and in vitro cultivation of human urine-derived cells: an alternative stem cell source. Turk J Urol.; 43: 345-9 [CrossRef] [PubMed]

Ödüller

 • Anil, M; Sendemir-Urkmez, A; Oktem, G.; Deliloglu-Gürhan SI (2013): Developing a 3D cancer tissue model with tissue engineering approach. 14th International BIOMED Symposium, 12-15 Nov. 2013, Kuşadası, Türkiye. En İyi Poster Ödülü.
 • Anil, M; Sendemir-Urkmez, A; Oktem, G; Deliloglu-Gürhan SI (2013): In vitro breast cancer stem cell culture on different surface  materials, The International Symposium on Cancer Nano medicine, 07-09 Nov. 2013, Izmir, Turkey, En İyi Poster Ödülü.
 • Deliloglu-Gürhan SI; Sendemir-Urkmez, A; Gorgun, C. (Eylül 2013): Kanser kök hücrelerinde hipoksinin incelenmesi  Aliye Üstel Vakfı Proje Destek Ödülü.
 •  1st Poster Award in Biomedical Trials, 5th International Bioengineering Congress, 2010
 • Teşvik Ödülü, 2. Laboratuvar Hayvanları Bilimi Sempozyumu 2010.
 • 1st Poster Award, 5th Ege University Faculty of Dentistry & 14th EBDO International Congress and Scientific Exposition, 2010.
 • 2nd Poster Award in Biomedical Trials, 5th International Bioengineering Congress, 2010
 • Poster Award, IVth National Congress Bioengineering with International Participation, 2008
 • Honour Award, Veterinary Medicines Society, 2005.
 • 4th Poster Ödülü, Proje Yarışması, EBILTEM 2004
 • 2nd Poster Award Proje Yarışması, EBILTEM 2004
 • Veteriner Mikrobiyoloji derneği, Ankara. Vet. Mikrob. Derneğinde 20 Yıl Hizmet Ödülü, 1996
 • BANAT Periodontoloji Dalında Bilimsel Araştırma Ödülü, Ankara, 1998. “Serum Proteinlerinin Periodontal Rejenerasyona Etkisinin in vitro Değerlendirilmesi”, G. Tuter; M. Yalim; SI. Gürhan; K. Balos.
 • Ulusal & Rekonstraktif Cerrahi Kongresi, Bursa, 1996, Klinik Araştırmalar Dalında İkincilik Ödülü, “İnsan keratinosit hücre kültürleri ile epitheliyal graft hazırlanması”, C. Acıkel; I. Gürhan; N. Selmanpakoglu.
 • Eczacıbasi–Procter & Gamble Oral & Dental Health Scientific Research & Encouragement Award, 1996. “Evaluation of effect of cyclosporine A on the intracellular Ca quantity of gingival fibroblasts” , M. Yalım; G. Tuter; I. Gürhan; A. Bodur; E. Çopur; I. Kurt; M. Serdar.
 • Vasif Anil Award, Biomedical Technology Congress (BIOMED-3), Bursa, Turkey, 1996. “Cultivation of human trophoblasts on fibroblast feeder-layer”. A. Gürpınar; , I. Gürhan; A. Denizli, M.A. Onur; A. Tümer; E. Piskin.
 • 4th Best Poster Award of Biomedical Technology Congress (BIOMED-4), Istanbul, Turkey, 1997. “Initial attachment of human gingival fibroblast cells onto biodegradable membranes in vitro: Light and electron microscopic evaluation”. B. Unsal; G. Özcan, M. Yalım; G. Tüter; B. Kurtis; I. Gürhan.
 • British Council Scholar, invited investigator, 1995(Jan.-March) CAMR, European Collection of Animal Cell Cultures (ECACC), CAMR, Wiltshire, United Kingdom.
 • TUBITAK (Turkish Scientific & Technical Research Council) Scholar: "New Generation Vaccines: The Role of Immunology “, NATO ASI, Summer School, 1992(July), Cape Sounion, Greece.
 • FAO scholar: "Advanced Techniques in Animal Cell Culture”, Surrey University., Microbiology Dep. 1988(Sep.). Guildford, UK.
 • EEC scholar: Training on the hybridoma technology. Pasteur Inst., Medical Virology Dep., Paris, 1986(March)
 • EEC scholar: Training on the monoclonal antibody production technology, Inst. Zooprofilattico Sperimentale., 1986(April) Brescia, Italy.
 • EEC scholar: Training on the subject of animal cell bank organization, Pasteur Inst., Medical Virology Dep., Paris, 1979 (Sep._Nov.), France.
 • FAO scholar: Invited Investigator, Istituto Zooprofilattico Sperimentale, Padua, 1978(Sep. - Oct.) Italy