Ekibimiz

Anasayfa > Ekibimiz

Prof. Dr. S. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN

Doktora: Viroloji, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1993

İş Deneyimi

2022-

Danışman, MNA Laboratortuvarları, San. Tic. Ltd. Şti, Ataşehir, İstanbul

2021-

Danışman, SIA Analiz Laboratuvarları, Izmir.

2019-

Consultant & Part Time Researcher, Sabanci University, Nanotechnology Research and Application Centre (SUNUM).

2016 - 2022

Danışman ve Yarı Zamanlı Araştırmacı, Ege Üniversitesi, İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma--Uygulama Merkezi (ARGEFAR), Klinik Önesi Araştırmalar Bölümü

2014 - 2020

Emekli Profesör, Ege Universitesi Biyomühendislik Bölümü.

2015 - 2018

Danışman, Florabio AS. İzmir Yüksek Teknoloji Enst. Teknopark İzmir KEY

2015 - 2016

Öğretim Görevlisi, E.Ü. Biyomühendislik Böl. , Türkiye ve Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal Müh. Böl., Kuzey Kıbrıs

2012 - 2014

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst., Biyomedikal Teknoloji Böl. Başk., Izmir, Turkey,

2011 - 2014

Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar ve Yayınlar Etik Kurul (BAYEK) Üyesi

2011 - 2014

Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Ens., Kök Hücre Böl. Akademik Kurul Üyesi

2010 - 2022

Teknik Uzman, TC Dış İşleri Bakanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Viroloji ve Biyolojik Ürünler..

2010-2014

Ege Üniversitesi, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (EUHADYEK) Üyesi

2005 - 2014

Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Akademik Kurul Üyesi

2004 - 2005

Danışman, ATA-FEN Vet. Malz. Hay.
Paz. San, Tic. A.Ş. (Veteriner Aşıları)

2002 - 2005

Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyesi

2002 - 2004

Danışman, VETAL Serum ve Biyolojik Ürünler End. ve Tic. A.Ş.

2001 – 2014

Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Böl., Izmir, Türkiye.

1994 -  2000

EU FAO/FMD, Şap Hastalığı Araştırma Grubu Üyesi.

1993 -  2000

TC Tarım Bakanlığı, Şap Enst., Hayvan Hücre Kültür Koleksiyonu (HUKUK WDCM756) Kurucusu ve Başk. Ankara, Turkey.

1980 – 2001

TC Tarım Bakanlığı, Şap Enst., Üretim Öncesi Kontrol Lab. Şefi, Ankara, Türkiye.

1974 - 1976

TC Tarım Bakanlığı, Şap Enst., Uzman Ad., Ankara, Türkiye.

1976 - 1980

TC Tarım Bakanlığı, Şap Enst., Uzm. Asistan, Ankara, Türkiye.

1973 - 1974

TC Tarım Bakanlığı, Çankaya İlçesi Hükümet Veteriner Hekimi, Ankara, Türkiye..

1971 - 1973

TC Tarım Bakanlığı Batman İlçesi Hükümet Veteriner Hekimi, Siirt, Türkiye..

1969 - 1971

TC Tarım Bakanlığı Çankaya İlçesi Hükümet Veteriner Hekimi,, Ankara, Türkiye..

Araştırma Alanları

 1. ve pilot düzeyde in vitro monoklonal antikor üretimi (hibridoma teknolojisi).
 2. Biyolojik ve kimyasal ürünlerin toksisite testlerinin gerçekleştirilmesinde (biyouyumluluk testleri) kullanılacak, hayvan modellerine alternatif hücre kültürü sistemlerinin geliştirilmesi.
 3. Viral aşı üretimi ve kontrolu.
 4. Antikanser ilaçlarının etkilerinin çeşitli tümör hücrelerinde incelenmesi.
 5. Mezenşimal kök hücreler.
 6. Hücre bankası ve kültür koleksiyonu.
 7. Yeni geliştirilen hücre kültürü sistemlerinde virus duyarlılık testleri.

Organizasyonlar

 1. Hücre Ölümü Araştırma Derneği (HÖAD) (Onur Kurulu Üyesi)
 2. Biyomateryal ve Doku Mühendisliği Derneği (BTES), Turkey
 3. Türk Biyoteknoloji Derneği
 4. Veteriner Mikrobiyoloji Derneği
 5. Avrupa Hücre kültürü Derneği (ESACT)
 6. Avrupa Veteriner Viroloji Derneği (ESVV)
 7. Avrupa Kültür Koleksiyonları Örgütü (ECCO)
 8. Aşı Bilimi Derneği (kurucu üye)
 9. İzmir Veteriner Hekimler Odası (IVHO)

Son 5 Yayın

 1. Erden Tayhan, S, Şendemir, A, Mir, E, Deliloğlu Gürhan, S.İ. A Preliminary Study for Construction of Mesenchymal Stem Cell Derived Artificial Human Urinary Bladder. (submitted).
 2. Deliloğlu-Gürhan S.İ. (2022) Past and Present of the Vaccine Production in Türkiye (Türkiye’de Aşı Çalışmalarının Dünü Bugünü), (Koçdor H, Pabuççuoğlu A, Zihnioğlu F, Sağın F, eds.) Sağlık Biyoteknolojisi, 1. Baskı (1st ed.), ISBN: 978-625-401-790-2, Ankara: Türkiye Klinikleri; 31-6.
 3. Pekmez, K., Kalaycı G., Gürhan Sİ., Hameş EE. (2020) Preparation and optimization of rapid and sensitive coagglutination test for detection of infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) Turk J Vet Anim Sci 44, (2020), 1003-1009. doi:10.3906/vet-2002-61
 4. Kımız-Geboloğlu I, Sağlam-Metiner P, Özaslan Ö, Ayyıldiz-Tamiş D, Deliloğlu-Gürhan Sİ, Gülçe-İz S. (2020). Development of a serum free media for HUMIRA® (Adalimumab) biosimilar as a model by design of experiment approaches, Turkish Journal of Biochemistry,1-11. https://doi.org/10.1515/tjb-2019-0268
 5. Sağlam-Metiner P, Can H, Ayyıldiz-Tamiş D, Karakavuk M, Kımız I, Gülçe-İz S, Atalay-Sahar E, Değirmenci-Döşkaya A, Gürüz Y, Deliloğlu-Gürhan Sİ and, Döşkaya M. (2019) The use of Toxoplasma gondii tachyzoites produced in HeLa cells adhered to Cytodex 1 microcarriers as antigen in serological assays: an application of microcarrier technology. Cytotechnology, 71(1): 91-105.

Patentler

 1. Monoclonal antibodies developed against h-FABP and the use thereof (H-fabp’e karşı geliştirilen monoklonal antikorlar): MÖ Özen, SI Gürhan ; TR Patent WO 2015142305 A1; Patent Sicil No: 2014/03258,; Patent Tarihi: 20/03/2014-14.32:44. Mehmet Özgün Özen, Ismet Deliloğlu Gürhan, S.K.; Teknoloji Araştırma Geliştirme San. ve Tic. Ltd. Şti. (S.K. Technology R&D Ind. and Trade Limited Comp.).
 2. Bir Bovine Papillomavirus (BPV) İnaktif Aşı Üretim Yöntemi (A bovine papillomavirus, BPV, Inactivated Vaccine Manufacturing Method); Başvuru Numarası (Submission No.): 2023/005818; Evrak Tarihi (File Date): 05.2023 12:12:53. Başvuru Sahipleri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; Buluş Sahipleri:  Saime İsmet Gürhan, Yakup Sinan Orta,  Yakup Yıldırım, Mehmet Kale, Sevinç Kant

Üyelikler

 1. Hücre Ölümü Araştırma Derneği (HOAD) (kurucu üye)
 2. Biyomateryaller ve Doku Mühendisliği Derneği (Türkiye) (BTES)
 3. Türk Biyoteknoloji Derneği
 4. Veteriner Mikrobiyoloji Derneği
 5. European Society for Animal Cell Culture (ESACT)
 6. European Society for Veterinary Virology (ESVV)
 7. European Culture Collection Organization (ECCO)
 8. Aşı Bilimi Derneği (kurucu üye)
 9. Türk Mikrobiyoloji Derneği (TMC)

Ödüller

 1. Anıl, M., Şendemir-Ürkmez, A, Öktem, G., Deliloğlu-Gürhan Sİ, (2013): Developing a 3D cancer tissue model with tissue engineering approach. 14th International BIOMED Symposium, 12-15 Nov. 2013, Kusadasi, Aydın, Türkiye. Poster. Best poster award.
 2. Anıl, M., Şendemir-Ürkmez, A, Öktem, G., Deliloğlu-Gürhan Sİ, (2013): In vitro breast cancer stem cell culture on different surface  materials, The International Symposium on Cancer Nano medicine, 07-09 Nov. 2013, İzmir, Türkiye. Best poster award.
 1. Deliloğlu-Gürhan SİI, Şendemir-Ürkmez, A., Görgün, C. Investigation of hypoxia on the cancer stem cells, September, 2013. Aliye Ustel Foundation Project Support Award,
 2.  1st Poster Award in Biomedical Trials, 5th International Bioengineering Congress, 2010
 3. Encouragement Award, 2nd Laboratory Animals Science Symposium, 2010.
 4. 1st Poster Award, 5th Ege University Faculty of Dentistry & 14th EBDO International Congress and Scientific Exposition, 2010.
 5. 2nd Poster Award in Biomedical Trials, 5th International Bioengineering Congress, 2010
 6. Poster Award, IVth National Congress Bioengineering with International Participation, 2008
 7. Honour Award, Veterinary Medicines Society, 2005.
 8. 4th Poster Award in Project Competition, EBILTEM 2004
 9. 2nd Poster Award in Project Competition, EBILTEM 2004
 10. Veterinary Microbiology Society, Ankara. 20 years’ service in Veterinary Microbiology Society
 11. BANAT Scientific Research Award on Periodontology, Ankara, Türkiye, 1998. “In vitro evaluation of the effect of serum proteins on periodontal regeneration”, G. Tuter, M. Yalim, SI. Gürhan, K. Balos.
 12. 18th National & Reconstructive Surgery Congress, Bursa, Türkiye, 1996, Second Award in Clinical Trials, “Preparation of graftable epithelium with human keratinocyte cell culture”, C. Acıkel, I. Gürhan, N. Selmanpakoglu.
 13. Eczacıbaşı–Procter & Gamble Oral & Dental Health Scientific Research & Encouragement Award, 1996. “Evaluation of effect of cyclosporine A on the intracellular Ca quantity of gingival fibroblasts” , M. Yalım, G. Tüter, I. Gürhan, A. Bodur, E. Çopur, I. Kurt, M. Serdar.
 14. Vasif Anil Award, Biomedical Technology Congress (BIOMED-3), Bursa, Türkiye, 1996. “Cultivation of human trophoblasts on fibroblast feeder-layer”. A. Gürpinar, Gürhan, I., A. Denizli, M.A. Onur, A. Tümer, E. Pişkin.
 15. 4th Best Poster Award of Biomedical Technology Congress (BIOMED-4), Istanbul, Türkiye, 1997. “Initial attachment of human gingival fibroblast cells onto biodegradable membranes in vitro: Light and electron microscopic evaluation”. B. Ünsal, G. Özcan, M. Yalim, G. Tüter, B. Kurtis, I. Gürhan.
 16. British Council Scholar, invited investigator, 1995(Jan.-March) CAMR, European Collection of Animal Cell Cultures (ECACC), CAMR, Wiltshire, United Kingdom.
 17. TUBITAK (Turkish Scientific & Technical Research Council) Scholar: "New Generation Vaccines: The Role of Immunology “, NATO ASI, Summer School, 1992(July), Cape Sounion, Greece.
 18. Veterinary Microbiology Society, Ankara. 20 years’ service in Veterinary Microbiology Society
 19. FAO scholar: "Advanced Techniques in Animal Cell Culture”, Surrey University., Microbiology Dep. 1988(Sep.). Guildford, UK.
 20. EEC scholar: Training on the hybridoma technology. Pasteur Inst., Medical Virology Dep., Paris, 1986(March) France.
 21. EEC scholar: Training on the monoclonal antibody production technology, Inst. Zooprofilattico Sperimentale., 1986(April) Brescia, Italy.
 22. EEC scholar: Training on the subject of animal cell bank organization, Pasteur Inst., Medical Virology Dep., Paris, 1979 (Sep._Nov.), France.
 23. FAO scholar: Invited Investigator, Istituto Zooprofilattico Sperimentale, Padua, 1978(Sep. - Oct.) Italy