Gıda Biyoteknolojisi ve Öne Çıkan Gıda Trendleri

Anasayfa > Haber > Gıda Biyoteknolojisi ve Öne Çıkan Gıda Trendleri

Gıda endüstrisinin gelişmesi ve gıda ticaretinin küreselleşmesiyle yıllar içinde, gıda üretim ve dağıtım yöntemlerinin değiştiği görülmektedir. Nüfus artışının gıdanın geleceğinde yaratacağı etkilerin yanı sıra elde edilen gıdanın sürdürülebilirliği de günümüzde son derece önem kazanmıştır. Nanoteknoloji, modern biyoteknoloji ve yeni gıda üretim teknolojileri, bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere araştırmacıların ilgilendiği konuların başında gelmektedir.

Dr. S. Mert Selimoğlu, gıda biyoteknolojisi ve öne çıkan gıda eğilimleri hakkında konuşacak. 25 Mayıs 2022, saat 11:00'deki Nano Open Webinarı'na kayıt için otolab.sabanciuniv.edu

Dr. S. Mert Selimoğlu Hakkında

2006 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji ABD- Moleküler Biyoloji ve Genetik alanından mezun olan S. Mert Selimoğlu, yüksek lisans eğitimini Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümünde “Monoklonal Antikorların Aljinat ile İmmobilize Edilen Hibridoma Hücrelerinden Üretimi” konusunda çalışarak tamamladı. Danimarka’da Aarhus Üniversitesi, Moleküler Mühendislik Bölümünde araştırmacı olarak “Vimentin Fragmanlarına Karşı scFv Formunda Rekombinant Antikor Geliştirilmesi ve Üretimi” üzerine çalışan Selimoğlu, Türkiye’ye döndükten sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı destekli “Miyokard İnfarktüs Tanı Kiti Geliştirme” projesinde görev aldı, bu kapsamda “Troponin-I ve CK-MB Antijenlerinin Üretimi ve Antijenlere Karşı Antikor Geliştirme” çalışmalarını yürüttü.

Doktorada “Meme Tümörüne Karşı Tümör Farklılaşma Faktörü Proteini Kullanılarak Füzyon Formunda Rekombinant Antikor Geliştirilmesi” projesini çalışan Selimoğlu, aynı dönemde, Pakbiomer’de (Pakmaya AŞ) Hücre Hattı ve Proses Geliştirme AR-GE Uzmanı olarak çalışmaya başladı.

Ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almasının yanı sıra, Pakmaya’daki 5 yıllık endüstriyel kariyeri süresince gıda biyoteknolojisi alanında geliştirdiği metot ve suşlar ile ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış çeşitli patentleri bulunan Selimoğlu, halen Cargill Türkiye, İş Geliştirme Departmanı’nda Proses Geliştirme Koordinatörü olarak çalışmalarına devam etmektedir.