UV-ışınları ile sertleşebilen polimerik malzemeler

Anasayfa > Haber > UV-ışınları ile sertleşebilen polimerik malzemeler

Petrol bazlı ürünler ve bunun sonucunda çevre üzerindeki olumsuz etki ve yenilenemeyen kaynakların kıtlığı gibi nedenler bilim camiasını bu sorunlara daha sürdürülebilir ve çevreye duyarlı çözümler bulmaya yöneltiyor. Radyasyonla kürlenebilen uygulamalar, düşük enerji tüketimi, daha az çevre kirliliği ve oda sıcaklığı gibi düşük sıcaklıklarda bile hızlı sertleşme (kuruma) avantajları nedeniyle, yenilikçi ve sürdürülebilir bir teknoloji olarak kabul edilir.

Dr. Tülay İnan, UV ışınları ile sertleşebilen polimerik malzeme uygulamalarından olan   kaplama ve göz içi lens - katarakt lensi (GİL) uygulamaları hakkında bilgi verecek.

11 Mayıs 2022, saat 11:00'deki Nano Open Webinarı'na kayıt için otolab.sabanciuniv.edu

Tülay Yılmaz İnan hakkında

Tülay Yılmaz İnan, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Marshall Boya ve Vernik Sanayii’nde  Ar-Ge Mühendisi olarak çalışmaya başladı. 26 yıl aktif Ar-Ge deneyimi bulunan İnan, özellikle uygulamalı polimerik malzemeler üzerinde çalıştı. Bu kapsamda, değişik polimerlerin sentezi ve karakterizasyonu kapsamında özellikle yüksek performanslı polimerler, UV-Işınları ile sertleşebilen polimerler, su bazlı polimerler, kaplama ve boya uygulamaları, doğal ürünlerden (hümik asit, terpenler, zeolit, bentonite..vb) katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi, yakıt pili membranları gibi konularda çalışmalar yürüttü. 1991-2012 yılları arasında TÜBİTAK-MAM’da değişik görevlerde bulunan İnan, 1994'te İTÜ Kimya Mühendisliği’den yüksek lisans, 1999’da doktora derecesini aldı, 2010 yılında ise YÖK’ten doçentlik unvanını kazandı. 2015-2019 yılları arasında Saudi Aramco Petrol Şirketinde Ar-Ge çalışmalarında bulunan İnan'ın ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 41 makalesi, 7 patenti, 60’tan fazla ulusal ve uluslararası kongre tebliği, TÜBİTAK ve ARAMCO’da kaleme aldığı pek çok teknik raporu bulunmaktadır.