Epoksi, Poliüretan ve Poliüre Sistemlerde Kısıtlar ve Fırsatlar

Anasayfa > Haber > Epoksi, Poliüretan ve Poliüre Sistemlerde Kısıtlar ve Fırsatlar

Covid 19 döneminde hammadde üretimindeki duraklamalar ve fiyat artışlarının, üretim sektöründe bir kriz ortamı yarattığı biliniyor. Bu ortamda, alternatif hammadde arayışına giren üreticiler için biyobazlı hammaddelerin geliştirilmesi ve kullanılması konusu gittikçe önem kazanmaya başladı.

Oldukça yaygın kullanım alanları bulunan epoksi, poliüretan ve poliüre sistemlerin üreticileri bu krizden en çok etkilenen gruplar arasında yer alıyor. Dr. Aysun Altan, bu sistemlerin temel özellikleri, yaygın kullanım alanları ve bu sistemlerde biyobazlı hammadde kullanım fırsatları konusunda bilgiler verecek.

20 Nisan 2022, saat 11:00'deki Nano Open Webinarı'na kayıt için otolab.sabanciuniv.edu

Dr. Aysun Altan hakkında

Aysun Altan, lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. Florida Üniversitesinde kimya doktorası yapan Altan, Ohio Üniversitesinde doktora sonrası çalışmalarda bulundu. Türkiye'ye döndükten sonra AB - Schomburg Yapı Kimyasalları, Huntsman Ema Kimya Sistemleri ve Caran Kimya'da Ar - Ge Yöneticisi olarak çalıştı. Nisan 2022'den bu yana SUNUM araştırmacıları arasına katılan Altan, reaktif polimerler üzerinde araştırmalar yürütüyor.