Yeni e-Store Ürünü: FlexiNanoMag-x Serisi

Anasayfa > Haber > Yeni e-Store Ürünü: FlexiNanoMag-x Serisi

Ürün Bilgisi

Manyetik nanopartikül ihtiyaçlarınız için çok yönlü bir çözüm olan FlexiNanoMag-x serisiyle tanışın. Bu ürün üç farklı nano boyut aralığında değişen boyutlarda, suda çözünür demir oksit (II, III) manyetik nanopartiküllerle (MNP'ler) hazırlanmıştır. FlexiNanoMag-x, -COOH (karboksi) ve -NH2 (Amin) gruplarıyla ikili işleve sahiptir. Bu benzersiz tasarım, küçük moleküllerden/bileşiklerden, nükleik asitler (DNA/RNA), proteinler veya diğer polimerler gibi biyolojik makromoleküllere kadar uzanan elementlerle esnek kimyasal/biyo-konjugasyonlara imkan tanır.

FlexiNanoMag-x serisinin Temel Özellikleri:

FlexiNanoMag-x serisi ürünler aşağıda belirtilen üç farklı boyutta mevcuttur:

1. FlexiNanoMag-1: Verimli yüzey etkileşimleri için gelişmiş yüzey-hacim oranıyla optimum performans için 3~5 nm nano boyut aralığı.

2. FlexiNanoMag-2:5~7 nm nano boyut aralığı, manyetik özellikler ve koloidal stabilite arasında bir denge sergileyerek onları çeşitli biyomedikal ve çevresel uygulamalar için ideal kılar.

3. FlexiNanoMag-3:5~10 nm nano boyut aralığı, manyetik yanıt vermede ve biyolojik sistemlerle uyumlulukta çok yönlülük sağlayarak teşhisten hedefe yönelik tedavilere kadar geniş spektrumlu uygulamaya olanak tanır.

FlexiNanoMag-x'in ortak özellikleri:

· Konjugasyonda gelişmiş çok yönlülük için ikili işlev (-COOH ve -NH2).

· Manyetik ayırma, saflaştırma ve gelişmiş sentez için idealdir.

· Biyomedikal araştırma, kimyasal kataliz ve çevresel iyileştirme uygulamaları.

· Hipertermi kanser tedavisi, kataliz, enzimatik termal düzenleme, manyetoakışkanlar, manyeto-mikroakışkanlar veya ferroakışkanlar gibi uygulamalar için temassız ısıtma/soğutma kapasitesi.

 FlexiNanoMag-x serisi, eşsiz esneklik ve performans sunarak araştırma ve uygulama hedeflerinize ulaşmada manyetik nanoparçacık çok yönlülüğü ve etkinliği konusunda standart belirleyen bir ürün serisidir.

 Bu ürünler, yüksek kalite ve etkinliği garanti eden US11598777B1 No'lu patentli bir buluşun sonucudur.

 Ayrıntılı bilgi için sunumestore.com