Biyoteknoloji Takım Lideri – Güler Demirbaş Uzel

IMG_6316

guler.demirbas@sabanciuniv.edu

Endüstriyel ve Tarımsal Biyoteknoloji

Virüs-mikrop-konakçı etkileşimleri

Biyoinformatik

Mikrobiyota

Böcekler ile ilişkili/ yayılan  (vektör kaynaklı hastalıklar) İhmal edilmiş, tropikal ve bulaşıcı hastalıklar,

Biyolojik kontrol yöntemleri üzerine nükleer uygulamalar

Biyoteknolojik Uygulamalar

  1. Güler Demirbas Uzel, Henry M. Kariithi , Andrew G. Parker, Marc J. B. Vreysen, Robert L. Mach and Adly M. M. Abd-Alla. “Comparative Susceptibilities of Tsetse Species to Glossina pallidipes Salivary Gland Hypertrophy Virus (GpSGHV)”, Microbiol. 9:701 doi: 10.3389/fmicb.2018.00701.
  2. Güler Demirbas Uzel, Henry M. Kariithi, Andrew G. Parker, Marc J. B. Vreysen, Jeremy Bouyer,Robert L. Mach and Adly M. M. Abd-Alla. “Impact of Glossina pallidipes salivary gland hypertrophy virus (GpSGHV) on a heterologous host, tsetse fly f. fuscipes”(BMC Microbiology, doi.org/10.1186/s12866-018-1276-7 )
  3. Güler Demirbas-Uzel, Linda De Vooght, Andrew G. Parker, and Marc J. B. Vreysen, Robert L. Mach, Jan Van Den Abbeele , and Adly M. M. Abd-Alla “Combining paratransgenesis with SIT; Impact of ionizing radiation on the DNA coy number of Sodalis glossinidius”, (BMC Microbiology, doi.org/10.1186/s12866-018-1283-8 ).
  4. Güler Demirbas. Uzel†, Ouedraogo G.M.S† , Traore A, Rayaisse J.B , Avgoustnos, A ., Parker A .,Sidibe, I ., Ouedraogo, A.G ., Vreysen MJB, Bourtzis K. and Abd-Alla M.M.A .“Prevalence of salivary gland hypertrophy virus Wolbachia and trypanosome in wild population of tsetse flies from West Africa”( BMC Microbiology, doi.org/10.1186/s12866-018-1287-4 2018)
  5. Kariithi, HM; Boucias, DG; Murungi, EK ; Meki, IK; Uzel, DG, van Oers, MM, Vreysen, MJB, Abd- Alla, AMM and Vlak, JM “Coevolution of Hytrosaviruses and Host Immune Responses”, (BMC Microbiology, doi.org/10.1186/s12866-018-1296-3)
  6. Augustinos AA†, Meki I†, Güler Demirbas Uzel, Saridaki A, Tsiamis G, van Oers, MM, Vreysen M, Parker A, Abd-Alla A, Bourtzis K, “Nuclear, mitochondrial and Wolbachia-based approaches for the quick and accurate identification of tsetse species, (BMC Microbiology, DOI: 10.1186/s12866-018- 1295- 2018)

2018- 2020   Biyoproses Uzmanı, Üst Akım Proses Geliştime, Biyoteknoloji Bölümü, Nobel İlaç, Istanbul, TURKEY

2012 – 2018  Bilim Danışmanı,  FAO / IAEA Birleşmiş Milletler Tarım ve Biyoteknoloji Laboratuvarları Danışmanı, Viyana, AVUSTURYA

2009 – 2012   Araştırma Görevlisi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE

-Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) IAEA Biyoteknoloji ve Tarım Laboratuvarları, Entomoloji Birimi Doktora Bursu bursu. Viyana, Avusturya, 2014-2018

– Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)- Araştırma Bursu IAEA Biyoteknoloji ve Tarım Laboratuvarları Entomoloji Birimi’nde Entomoloji Bursu Ödülü. Viyana, Avusturya, 2012-2013

-Yüksek Lisans Bursu,Yeditepe Üniversitesi Burs Ödülü. İstanbul, Türkiye, 2009-2012