Recombinant Applications in Antibody Development: From the Laboratory to the Industry

Training
Home > Training > Recombinant Applications in Antibody Development: From the Laboratory to the Industry

Within the scope of our training, it is aimed to provide theoretical information to the participants about monoclonal antibodies, which started to make a strong name at the end of the 20th century and are now increasingly used in all areas from cancer to viral diseases. In this context, it is aimed to convey to the participants all kinds of details about the structures of monoclonal antibodies used in diagnosis and targeted therapies, the ways they are obtained, the development and production processes from laboratory to bioreactors.

We kindly welcome the participation of all researchers who want to master the monoclonal antibodies and their technology that is rapidly shaping the diagnosis and treatment approaches of today and the future.

Click for registration.

Educational Program

March 22 – May 17, 2022 (8 Weeks, 12 Hours) Every Tuesday

Date

SUBJECTS

CONTENTS

SPEAKER

22.03.2022

16:00-17:30

Opening

Welcome

Fazilet VARDAR SUKAN

Antibodies

Short Description, Areas of Usage

 

S. İsmet

DELİLOĞLU GÜRHAN

Hybridoma Technology

Immunization, Fusion, Selection, Cloning

mAb Production

In vivo/in vitro Production, Preliminary Characterization

Alternative Techniques

In vitro Immunization, Electroporation

29.03.2022

16:00-17:30

Downstream and Upstream Reactors, Separation Technologies

The Process From Reactors to Applications

Suphi S. ÖNCEL

05.04.2022

16:00-17:30

Antibody Chain Obtaining Methods

From a Known Bioinformatics Source

Süreyya Mert SELİMOĞLU

From the Hybridoma Cell cDNA Library

With Phage Display Technique

Antibody Anatomy and Recombinant Antibody Types

Structure of a Holistic Antibody, Recombinant Antibody Forms Produced and Their Nomenclature

 

12.04.2022

16:00-17:30

 

Selection of the Most Appropriate Host for Production

Bacteria ( E.coli )

Süreyya Mert SELİMOĞLU

Yeast( Pichia pastoris )

Mammalian Cells (CHO, HEK)

Vectors and Elements Used for Expression

Definition of Expression Vector and Functions of Its Components such as Expression Cassette, Replication Origin etc

Gene Optimization and Cloning

Gene Optimization

Süreyya Mert SELİMOĞLU

Gene Cloning Methods

In-silico Cloning

In-vitro Cloning

19.04.2022

16:00-17:30

Plasmid Amplification in E.coli

Competent Cell Preparation

Süreyya Mert SELİMOĞLU

Cell Lysing and Plasmid Extraction

Transformation/Transfection

Plasmid Transfer by Chemical Techniques and Electroporation Method

26.04.2022

16:00-17:30

Clone Screening and Selection

Standard Clone Screening Methods

Süreyya Mert SELİMOĞLU

High Throughput Screening Platforms

Increasing the Number of Copies (Gene Dosage)

Evolutionary Engineering Approach for Stable Cell Lines

10.05.2022

16:00-17:30

Bioprocess Optimization

Parallel Reactor Systems

Süreyya Mert SELİMOĞLU

Design of Experiment (DoE) Approaches

17.05.2022

16:00-17:30

Pre-clinical Tests and Clinical Trials

Physicochemical Analysis, Biological Activity Tests, Pre-clinical and Clinical Processes

Habibe YILMAZ

Organizer: Hüseyin Ayhan, Ph.D.

E-mail: huseyin.ayhan@sabanciuniv.edu,      GSM: 05547801501

Training Details

Participation Fee: 4.500 TL + KDV (18%)

Undergraduate and postgraduate students will be given a 40% discount if they indicate their student documents.

In case of participation of at least 3 people from the same institution or center, a 25% discount will be provided.

Participants who attend 80% of the training will be sent a training participation certificate at the end of the course.

BANK ACCOUNT INFORMATION – TL

Bank: Vakıfbank Tuzla Org. San.

Account number: 00158007307945100

IBAN No: TR280001500158007307945100

Please specify your name, surname and the amount + KDV or KDV included in the statement field. If the invoice is to be issued to the individual during registration, the T.C. ID or passport no is required, and if it is to be issued to the company to which it is affiliated, the tax number is required. In addition, the address where the invoice will be issued must be specified.

Instructors

Habibe Yılmaz
Habibe Yılmaz

2010 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümünden mezun olmuştur. Biyokimya yüksek lisans ve doktora eğitimini Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya ABD’de tamamlamıştır. Lisansüstü eğitimi döneminde farmasötik nanobiyoteknoloji alanında çalışmalarda bulunmuştur. Doktora eğitimi sürecinde Zade Vital’de 4 yılı aşkın süre Ar-Ge ve proje hazırlama süreçlerine katılmıştır. Aynı dönemde Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi’nde Biyobenzer Ürünler Laboratuvarı’nda görev almıştır. Doktora mezuniyeti sonrasında İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nde 1 yıl Biyofarmasötik Kalite Kontrol Laboratuvarı’nda uzman olarak çalışmıştır. Sonrasında yaklaşık 1,5 yıl Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi’nde Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu Birimi sorumlusu olarak klinik araştırmalar konusunda görev yapmıştır. 2020 yılında Trakya Üniversitesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı’na Dr. Öğr. Üyesi olarak atanmıştır ve Ağustos 2020 tarihinden bu yana Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. S. İsmet Delioğlu Gürhan
Prof. Dr. S. İsmet Delioğlu Gürhan

S. İsmet Deliloğlu Gürhan, 1969 Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi mezunudur. 1973-76 yıllarında aynı fakültede mikrobiyoloji ve salgın hastalıklar alanında uzmanlık, 1989-93 yıllarında Selçuk Üniv. Vet. Fak.’de viroloji alanında doktora eğitimini tamamlamış, 1999’da Biyoteknoloji alanında docent, 2006’da profesör ünvanlarını almıştır.

A.Ü. Veteriner Fakültesi’nden 1969 yılında mezun olduktan sonra 3 yıl pratisyen Vet. Hek. olarak Çankaya/Ankara ve Batman/Siirt ilçelerinde görev yapmıştır. 1973-2000 arası 27 yıl Tarım Bakanlığı Ankara Şap Enstitüsü’nde sırasıyla uzman adayı, mikrobiyoloji ve salgın hastalıklar uzmanı, Lab. Şefi ve Böl. Bşk. Konumlarında çalışmış, 2001’de Ege Üniv. Mühendislik Fak. Biyomühendislik Bölümü’nde Biyoteknoloji alanında öğretim üyesi Doçent olarak atanmıştır. 2014’de yaş sınırlaması nedeniyle emekliye ayrıldıktan sonra E.Ü. Biyomühendislik Böl., KKTC Yakın Doğu Üniv. Biyomedikal Mühendislik, İYTE Biyomühendislik Bölümlerinde Okutman, VETAL, ATA-FEN, Florabio gibi çeşitli biyoteknoloji kurumlarında danışmanlık yapmıştır. Halen, E.Ü. ARGEFAR ve Sabancı Üniv. SUNUM’da yarı zamanlı araştırmacı ve danışman, TÜRKAK’da Teknik Uzman olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Ankara Şap Enstitüsü’nde çalıştığı sürede EU FAO/FMD Şap Hastalığı Araştırma Grubu Türkiye temsilcisi, Hacettepe Üniv. Fen Bil. Enst. Biyomühendislik ve ODTÜ Fen Bil. Enst. Biyoteknoloji Anabilim Dallarında hücre kültürü teknolojisi, monoklonal antikor üretimi konularında okutman olarak ders vermiştir. Gene aynı sürede Hücre Bankası ve Kültür koleksiyonları oluşturma, hibridoma teknolojisi, çeşitli biyoreaktör sistemlerinde virus üretimi konularında çalışmak üzere Paris Pastör Enstitüsü (Fransa), Brescia ve Padua Zooproflaksi Enstitüleri (İtalya) ve Wildshire Avrupa Kültür Koleksiyonları Merkezi (ECAC, İngiltere)’de stajyer/araştırmacı olarak çeşitli projelerde yer almıştır.

Halen aktivitelerini sürdürmekte olan Türkiye’nin alanındaki ilk ve tek hücre kültürü kleksiyonu Ankara Şap Enstitüsü Hayvan Hücre Kültürü Koleksiyonu’nun (HUKUK WDCM756) kurucusudur.

Araştırma Konuları; in vitro monoklonal antikor üretimi, biyouyumluluk testleri, viral aşı üretim ve kontrolü, mesenşimal kök hücrelerin üretimi ve viral tanı teknikleridir.

Toplam 118 bilimsel makale, 151 ulusal/uluslararası kongre sunumu, 3 uluslararası kitap bölümü, 1 ulusal kitap ve laboratuvar uygulama klavuzları mevcuttur. 1980-2017 yılları arasında 5 uluslararası 37 ulusal projede araştırmacı, 30 ulusal projede yürütücü olarak yer almış, 18 yüksek lisans (4’ü uzmanlık) ve 12 doktora tez danışmanlığı bulunmaktadır.

S. Mert Selimoğlu
S. Mert Selimoğlu

2006 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji ABD- Moleküler Biyoloji ve Genetik alanından mezun olmuştur.

Yüksek lisans eğitimini Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümünde “Monoklonal Antikorların Aljinat ile İmmobilize Edilen Hibridoma Hücrelerinden Üretimi” konusunda çalışarak tamamlamıştır.

Danimarka’da Aarhus Üniversitesi, Moleküler Mühendislik Bölümünde araştırmacı olarak “Vimentin Fragmanlarına Karşı scFv Formunda Rekombinant Antikor Geliştirilmesi ve Üretimi” üzerine çalışmıştır.

Türkiye’ye döndükten sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Marmara Kalkınma Ajansı destekli “Miyokard İnfarktüs Tanı Kiti Geliştirme” projesinde rol almış, bu kapsamda “Troponin-I ve CK-MB Antijenlerinin Üretimi ve Anjitenlere Karşı Antikor Geliştirme” çalışmalarını tamamlamıştır.

Doktora eğitimi sürecinde “Meme Tümörüne Karşı Tümör Farklılaşma Faktörü Proteini Kullanılarak Füzyon Formunda Rekombinant Antikor Geliştirilmesi” projesini çalışmıştır. Aynı dönemde, Pakbiomer’de (Pakmaya AŞ) Hücre hattı ve Proses geliştirme AR-GE Uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır.

Bugüne kadar çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almasının yanı sıra, Pakmaya’daki 5 yıllık endüstriyel kariyerinin ardından halen Cargill – Türkiye, İş Geliştirme Departmanı’nda Proses Geliştirme Koordinatörü olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Doç. Dr. Suphi Ş. Öncel
Doç. Dr. Suphi Ş. Öncel

Lisans derecesini Ege Üniversitesi kimya mühendisliği bölümünde, yüksek lisans ve doktora derecesini ise biyomühendislik bölümünde tamamlamıştır. Temel araştırma konuları biyoprosesler, biyoreaktör ve fotobiyoreaktör tasarımı, yenilenebilir enerji ve mikroalgal biyoteknolojilerdir. Doç. Dr. Suphi Ş. ÖNCEL Ege üniversitesi biyomühendislik bölmünde görevine devam etmektedir.