YAY Platformu Çalışmalarımız

Home >News >YAY Platformu Çalışmalarımız

YAY Platformunun iştirakçisi olan SUNUM, İSTKA destekli @YayPlatformu “Ulusal Paydaşlar Odak Grup Toplantısı”na Özyeğin Üniversitesi’nde, Marmara Üniversitesi, MİTTO yürütücülüğünde katıldı. Alanında öncü katılımcıların buluştuğu toplantıda TTO ve Arayüz beklentileri görüşüldü ve çözüm önerileri üretildi.