Yayın Haberi

Anasayfa > Haber > Yayın Haberi

SUNUM araştırmacısı Doç. Dr. Mustafa Kemal Bayazıt ve ekibi, sonlu elemanlar yöntemi kullanarak gerçekleştirdikleri ve deneysel verilerle destekledikleri çalışmalarında mikrodalga ısıtmalı sarmal akış sistemleri içindeki sıcaklık dağılımının izlenmesinde uzun süredir devam eden kritik bir sorunun üstesinden geldiler. Yapılan bu yol gösterici çalışma mikrodalga-akış sistemlerindeki sıcaklık kontrolü ve süreç optimizasyonu zorluklarını aşmaya yardımcı olurken akış kimyası/mühendislik alanlarındaki araştırmalara yön vererek yeni nesil reaktör/mikrodalga sistemleri geliştirilmesine ciddi katkılar sağlayacaktır. 

Ekibin “Numerical Investigation of Heat Transfer and Temperature Distribution in a Microwave-Heated Heli-Flow Reactor and Experimental Validation" başlıklı makalesi kimya mühendisliğindeki en prestijli dergilerden birisi olan ve yüksek etki değerine sahip (>15) “Chemical Engineering Journal’da” yayımlanmıştır. 

Makalenin yazarları Doç. Dr. Mustafa Kemal Bayazıt, Dr. Öğretim Üyesi Hatice Sinem Şaş, Qandeel Saleem ve Salman Zafar’dır.  

Başarılarından dolayı araştırmacıları kutlarız. 

Makaleye sciencedirect.com adresinden ulaşılabilir.